តើអ្វីទៅជាការព្រមព្រៀង? – What Is Consent?

យើងធ្លាប់តែលឺថាការព្រមព្រៀងមានន័យថា​​ «ទេ​គឺទេ»។ សព្វថ្ងៃនេះ ប្រយោគប៉ុននេះមិនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការ​អនុវត្តនូវ​​ការព្រមព្រៀងដែលស្ម័គ្រចិត្តនោះទេ។ នេះគឺដោយសារការព្រមព្រៀងដែលពិតប្រាកដមិនមែនត្រឹមតែ​ការនិយាយតែទេមួយមាត់នោះទេ តែការគោរពការសម្រេចចិត្តរបស់ដៃគូរបស់ខ្លួនដោយមិនធ្វើឲ្យដៃគូ​របស់ខ្លួន​មានអារម្មណ៍ថារអៀសខ្លួន ​ឬ ការសុំអង្វរដៃគូរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីគេឆ្លើយបដិសេធនោះទេ ដែលអាចនាំឲ្យគេ​យល់ព្រមវិញ​ដោយមិនពេញចិត្ត។​ នៅក្នុងអត្ថបទនេះ យើងនឹងសិក្សាបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅ​នឹងទម្រង់នៃការ​ព្រមព្រៀង​ដែលពិតប្រាកដ ហើយហេតុអ្វីបានជាការព្រមព្រៀងដោយស្ម័គ្រចិត្តមានសារៈសំខាន់។

ការព្រមព្រៀងនៅក្នុងផ្លូវច្បាប់

មិនមានអត្ថបទឬ មាត្រាណាមួយនៅក្នុងច្បាប់របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​បានចាត់អត្ថន័យច្បាស់លាស់​ទៅលើពាក្យថា «ការព្រមព្រៀង» នោះទេ។ ប៉ុន្តែ ការរំលោភត្រូវបានគេកំណត់និយមន័យថា៖​ «គ្រប់អំពើបញ្ចូលអង្គជាតិ (ឬប្រដាប់ភេទនេះឯង) តាមបែបណាក៏ដោយ ឬអំពើបញ្ចូលឧបករណ៍​ណាមួយទៅក្នុងអង្គជាត ដែលប្រព្រឹត្តទៅលើអ្នកដទៃ ទោះបីមានភេទដូចគ្នា ឬមិនដូចគ្នាក៏ដោយ ដោយប្រើហិង្សា ការបង្ខិតបង្ខំ ការគំរាមកំហែង ឬ ដោយការឆ្មក់ឱកាស គឺជាបទរំលោភសេពសន្ថវៈ»។

ការបរិយាយទាក់ទងនឹងការរំលោភ ដោយមានការប្រឆាំងទៅនឹងហិង្សា ការបង្ខិតបង្ខំ ការគំរាម ឬ ការឆ្មក់ឱកាសស្តាប់ទៅហាក់បីដូចជាការនិយាយពីការព្រមព្រៀងដោយស្ម័គ្រចិត្ត ប៉ុន្តែវាមិនគ្រប់គ្រាន់​ក្នុងការយកពាក្យការព្រមព្រៀងដោយស្ម័គ្រចិត្តទៅអនុវត្តនៅក្នុងបរិបទតុលាការនោះទេ។

តើអ្វីទៅជាការព្រមព្រៀងដោយស្ម័គ្រចិត្ត?

និយមន័យនាពេលបច្ចុប្បន្ននៃការព្រមព្រៀងគឺអាចយកជាការបានលុះត្រាតែដៃគូទាំងសងខាងយល់ព្រមដោយចិត្តខ្លួនឯង​មិនមានការបញ្ចុះបញ្ចូល​ ឬបញ្ចូលមនោគមនោះទេ។​ នេះហៅថា ការព្រមព្រៀងដោយស្ម័គ្រចិត្ត។​

សរុបសេចក្ដីឲ្យខ្លីមក ការព្រមព្រៀងដោយការយល់ស្រប អាចត្រូវបានគេកំណត់យ៉ាងងាយស្រួលថាជា​ការព្រម​ព្រៀង​ច្បាស់លាស់ ដែលទទួលព័ត៌មានបានពេញលេញ និងបានស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីចូលរួមក្នុងសកម្មភាព​ផ្លូវភេទ ឬមួយក៏យើងអាចនិយាយទេ «ព្រមមានន័យថាព្រម!»។​

នោះមានន័យថាទង្វើផ្លូវភេទគួរតែត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅលុះត្រាតែ មានការស្នើសុំ​និងព្រមព្រៀងពីដៃគូទាំងសង​ខាង។

វាមិនមែនជាការព្រមព្រៀងដោយស្ម័គ្រចិត្តនោះទេនៅពេលដែល៖

 • ការធ្វើទង្វើផ្លូវភេទណាមួយដែលដៃគូមិនបានយល់ព្រមជាមុន។ ឧទាហរណ៍៖ ដៃគូបង្ខំឲ្យរួមសង្វាសតាមរន្ធគូទ នៅពេលដែលដៃគូមួយទៀតបានព្រមព្រៀងទៅលើការរួមសង្វាសតាមទ្វារមាសប៉ុណ្ណោះ។
 • ការបង្ខំឲ្យដៃគូប្រព្រឹត្តទង្វើផ្លូវភេទណាមួយដោយប្រើប្រាស់ការគម្រាមកំហែងដោយសព្វាវុធ។
 • ការប្រើប្រាស់អំណាច ឋានៈ ឬឥទ្ធិពល ដែលខ្លួនមានលើជនរងគ្រោះដើម្បីបង្ខំឲ្យគេព្រមព្រៀងជាមួយ
  ខ្លួន។
 • ការប្រើប្រាស់ថ្នាំងងុយដេក គ្រឿងស្រវឹង ឬថ្នាំសម្រើបដើម្បីឲ្យជនរងគ្រោះព្រមព្រៀងដោយមិនមានបញ្ញាស្មារតីគ្រប់គ្រាន់ ឬនឹងនរ។

ហេតុអ្វីបានជាការព្រមព្រៀងមានសារៈសំខាន់?

ការយល់ច្បាស់អំពីការព្រមព្រៀងមានន័យថាការយល់ដឹងអំពីសេរីភាពផ្លូវភេទនិងស្វ័យភាពផ្លូវភេទរបស់មនុស្សម្នាក់ វាជាការគោរពជម្រើសរបស់មនុស្សម្នាក់ទាក់ទងនឹងរាងកាយរបស់ពួកគេ។ ការព្រមព្រៀងគឺជាផ្នែកសំខាន់​មួយនៃការអប់រំអំពីការរួមភេទហើយជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃស្ពានឈានទៅកាន់ការកាត់បន្ថយអំពើហឹង្សាផ្លូវភេទ។

ការព្រមព្រៀងក៏មានរួមបញ្ចូលទាំងការសម្រេចចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់វិធីពន្យារកំណើតក្នុងកំឡុងពេលរួមភេទ និងផែនការគ្រួសារក្នុងទំនាក់ទំនងដៃគូផងដែរ។ ការរារាំងដៃគូរបស់អ្នកពីការប្រើប្រាស់វិធីពន្យារកំណើត និងវិធី​ការពារ​នៅពេលដែលដៃគូរបស់អ្នកចង់ប្រើប្រាស់វានោះ គឺជាទម្រង់នៃការរំលោភលើសុខភាព ​និងសិទ្ធិបន្ត​ពូជផ្លូវ​​ភេទរបស់ពួកគេ។

ការព្រមព្រៀងដោយស្ម័គ្រចិត្តនេះមិនមានភាពលំបាកក្នុងការអនុវត្តនោះទេ នៅពេលអ្នកគោរពការគ្រប់គ្រង​របស់មនុស្សម្នាក់ទៀតលើរាងកាយរបស់ពួកគេហើយយល់ថាគ្មាននរណាម្នាក់ជំពាក់ការរួមភេទអ្នកនោះឡើយ។

ប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងនឹងការព្រមព្រៀងដោយស្ម័គ្រចិត្ត ឬ ចំណេះដឹងផ្នែកអប់រំផ្លូវភេទផ្សេងៗ អ្នកអាចទាក់ទង Marie Stopes តាមរយៈ៖

✓ ផ្ញើសារតាមរយៈហ្វេសប៊ុក
✓ រៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 7:00 ព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង 5:00 ល្ងាច
✓ 012 999 002 ឬ 098 999 102
✓ ផ្ញើសារតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម LINE, Viber, WhatsApp, WeChat 093 24 08 23
✓ www.mariestopes.org.kh/contactus

Once, consent was thought to be enough if it meant reciting the old rule of “no is no”. Today, that rule is no longer accepted, or rather it shouldn’t have been accepted in the first place. That’s because real consent is not simply accepting rejection, but also giving respect to your partner’s decision whatever it may be without making your partner feel bad about it through guilt-tripping or coaxing. In this blog, we will learn more about the true form of consent, and why it matters.

Consent in legal context

There is no specific clause in the Criminal Code of The Kingdom of Cambodia that mentions consent exclusively or extends upon that word. However, as written in Cambodia’s Criminal Code (2009), rape is defined as, “any act of sexual penetration with a sexual organ or an object committed against another person of either sex by violence, coercion, threat or by being opportunistic.” [[1]]

This mention of sex by violence, coercion, threat or being opportunistic is rather reminiscent of what consent is, but it’s​ not well-defined enough to prove effective in court or practice.

What is affirmative consent?

Modern definition has upgraded consent to only be classified as such only if each partner expressed enthusiastic affirmation to any sexual act. This is called “affirmative consent”.

In short, affirmative consent can be easily defined as explicit, informed, and voluntary agreement to participate in a sexual act; i.e., yes means yes! That means that a sexual act should only be performed if the permission is asked of both partners, and both partners agree. Enthusiastically. Without being pressured mentally or physically by any means. [[2]]

It’s strictly not affirmative consent when:

 • You perform other sexual acts than what the other partner has agreed to. For example, you force anal intercourse on your partner when they agreed to vaginal intercourse.
 • You force your partner to agree to sexual acts with the use or threatened use of a weapon.
 • You abuse the authority you have over the other partner and inducing them to agree to sexual acts.
 • By using narcotics or any substance that influences your partner inability to consent with their own free will. [[3]]

Why is consent important?

Understanding consent means understanding sexual freedom and the sexual autonomy of a person, it’s respecting a person’s say regarding their body. Consent is an important part of sex education, and an essential part of the quest to cut down on sexual violence.

Consent even extends to the use of contraception during intercourse and family planning in relationships. Preventing your partner from the use of contraception and protective methods when your partner wishes to is a form of violation of their sexual reproductive health and rights.

Affirmative consent isn’t difficult to achieve when you respect another person’s control over their own body and understand that nobody owes you sexual intercourse.

If you have any questions about consent, or other sexual education topics, consult with @MarieStopesKH now:
✓ Send a Facebook message
✓ Every day from 7 am to 5 pm
✓ 012 999 002 or 098 999 102
✓ Send a message via LINE, Viber, WhatsApp, WeChat 093 24 08 23
✓ www.mariestopes.org.kh/contactus


[1] Criminal Code of The Kingdom of Cambodia (2009)

[2] https://news.usc.edu/159880/what-is-affirmative-consent-usc-prevent-sexual-violence/

[3] https://www.ashasexualhealth.org/understanding-consent

ភាពទូលំទូលាយនៃសេចក្តីសុខ និង ការការពារនៃការរួមភេទ – The Universal Pleasures and Precautions of Intercourse

ការសន្ទនាជុំវិញការរួមភេទ និង​ការកំណត់និយមន័យនៃការរួមភេទ ជាធម្មតាត្រូវបានត្រួតត្រា​ដោយបរិបទ​ទ្វេភេទ (គំនិតដែលភេទមានតែពីរ៖ គឺភេទស្រី និង ភេទប្រុស)។ ភាគច្រើននៅពេលដែលការសន្ទនា​បង្វែរទៅ​ក្រុម LGBTQ+ ឬ ពិការជន ឬក្រុមដែលត្រូវបានសង្គមរើសអើង ការរួមភេទមិនមែនផ្តោតលើការរួមភេទ ឬ សេចក្តីសុខ ឬ ការការពារផ្សេងៗដែល​ទាក់ទងនឹងការរួមភេទនោះទេ តែបែរជាក្លាយជាភាពភ្ញាក់ផ្អើល​ឬបង្កើតសន្ទនាឲ្យមើលទៅហាក់បីដូចជាការរួមភេទរបស់ក្រុម LGBTQ + ឬ ពិការជនគឺជារឿងចម្លែក ឬខុសប្លែកទៅវិញ។ ធាតុពិតនោះគឺ អ្នកណាៗក៏អាចទទួលបានសេចក្តីសុខ និង ហានិភ័យពីការរួមភេទដែរ។​ អ្វីដែលយើងកំពុងព្យាយាមបង្ហាញនៅក្នុងប្លក់នេះថ្ងៃនេះគឺថាគំនិតនៃការរួមភេទនិងសេចក្តីសុខដែលបានមកពីការរួមភេទគឺមានលក្ខណៈជាសកលហើយវាមិនមែនជាភាសាដែលមានតែមនុស្សដែលស្រលាញ់ភេទផ្ទុយគ្នាអាចយល់បាននោះទេ។

ពិការភាព និង ផ្លូវភេទ

ដោយមានប្រជាជនច្រើនជាង ១៥% នៅលើពិភពលោកដែលរងនូវពិការភាព ការសន្ទនាជុំវិញការរួមភេទ ក៏ដូចជាការរួមភេទប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ថែមទាំងសុខភាពបន្តពូជ និង​ សិទ្ធិផ្លូវភេទ គួរតែរួមបញ្ចូលនូវបទពិសោធន៍របស់ពិការជន។ ការសន្ទនាមិនគួរម៉ាក់ងាយ បន្ទាបបង្អាប់ ឬ បង្កើតជាគម្លាត ទៅលើពិការជននោះឡើយ។

ជាពិសេសសម្រាប់ស្ត្រី ពិការភាពអាចមានន័យថាពួកគេអាចនឹងត្រូវរារាំងពីការមានជីវិតផ្លូវភេទសកម្ម ភាពជាដៃគូ និងភាពជាម្តាយ។ ទោះយ៉ាងណាការសន្ទនាជុំវិញសុខភាពបន្តពូជ និង សិទ្ធិផ្លូវភេទជានិច្ចជាកាលរមែងផ្តោតសំខាន់ទៅលើអ្នកស្រលាញ់ភេទផ្ទុយគ្នា ដោយមិននិយាយពីស្វ័យភាពនៃរាងកាយ ការស្រើបស្រាលខាងផ្លូវភេទរបស់ពិការជន​ និង ជនស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា ដែលរឿងទាំងអស់នេះក៏មានសារៈសំខាន់ចំពោះគាត់ផងដែរ។

ការព្រមព្រៀងដោយស្ម័គ្រចិត្ត

ជំហានដំបូងនៃសកម្មភាពរួមភេទណាទាំងអស់ចាំបាច់ត្រូវតែមានការយល់ព្រម។ បាទ / ចាសដែលមានលក្ខណៈវិជ្ជមានដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំ ការរំលោភបំពាន ប្រើសារធាតុ ឬបង្ខំដោយកម្លាំងមុនពេលចាប់ផ្តើមសកម្មភាពផ្លូវភេទគឺជាអ្វីដែលអ្នកអាចចាត់ទុកថាជាការព្រមព្រៀងដោយស្ម័គ្រចិត្ត។

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវធ្វើឲ្យដៃគូរអៀសខ្លួន ឬ បញ្ចុះបញ្ចូលដោយប្រការណាផ្សេងនោះ វាមិនមែនជាការព្រមព្រៀងដោយស្ម័គ្រចិត្តនោះទេ។ សូមចាំថា“ ទេ” គឺជា“ ទេ” ។

ការជជែកពិភាក្សា

អ្នកនិងដៃគូរបស់អ្នកគួរនិយាយគ្នាអំពីការធ្វើតេស្តិ៍មេរោគអេដស៍និងជំងឺឆ្លងផ្សេងៗទៀតដែលអាចឆ្លងក្នុងពេលរួមភេទ មុននឹងសម្រេចចិត្តក្នុងការរួមភេទ។ អ្នកគប្បីគួរនិយាយអំពីការការពារប្រភេទណាដែលអ្នកនិងដៃគូរបស់អ្នកមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់។ ប្រសិនបើអ្នកកើតមកមានស្បូននិងដៃស្បូនហើយដៃគូរបស់អ្នកគឺជាអ្នកផលិតមេជីវិតឈ្មោល អ្នកនៅតែអាចមានផ្ទៃពោះបានប្រសិនបើអ្នករួមភេទដោយគ្មានការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយពន្យារកំណើត និងការការពារ។

ការការពារ

ការរួមភេទរមែងតែអាចនាំមកនូវហានិភ័យមួយចំនួនដូចជាការមានផ្ទៃពោះដោយចៃដន្យ និង ការឆ្លងជម្ងឺកាមរោគ។​ មធ្យោបាយពន្យារកំណើតមានច្រើនណាស់ ហើយអ្នកអាចប្រើប្រាស់វាដើម្បីបង្ការការមានផ្ទៃពោះដោយចៃដន្យបាន។ ម៉ារីស្តូបបានសរសេរអត្ថបទមួយដែលបានរៀបរាប់ពីមធ្យោបាយពន្យារកំណើតរយៈពេលវែងដែលមានប្រសិទ្ធិភាព និងសុវត្ថិភាព។ អ្នកអាចអានវាបានតាមតំណនេះ៖ (តំណទៅកាន់អត្ថបទ)។

មានវិធីជាច្រើនដែលអ្នកនិងដៃគូរបស់អ្នកអាចការពារខ្លួនអ្នកពីជំងឺកាមរោគ។ នេះជាវិធីសាស្រ្តមួយចំនួន៖

 • ស្រោមអនាម័យខាងក្រៅ (ជាទូទៅត្រូវបានគេហៅថា“ ស្រោមអនាម័យបុរស”) ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការរួមភេទដែលមានការដាក់ចូលលិង្គទៅក្នុងទ្វារមាស។ វាត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយការបំពាក់ទៅលើលិង្គដែលឡើងរឹងមុនពេលការរួមភេទ។ គួរកត់សម្គាល់ថាអ្នកគួរតែប្តូរស្រោមអនាម័យមួយទៀតនៅពេលដែលអ្នកប្តូររន្ធនៃការរួមភេទ។ ឧទាហរណ៍៖ ប្រើស្រោមអនាម័យថ្មីនៅពេលប្តូរពីរន្ធគូថទៅរួមភេទតាមមាត់។
 • ស្រោមអនាម័យខាងក្នុង (ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជា“ ស្រោមអនាម័យស្ត្រី”) ។ ពួកវាត្រូវបានដាក់ចូលទៅក្នុងទ្វារមាសរបស់អ្នកដែលមានមាត់ស្បូន។ ស្រោមអនាម័យប្រភេទនេះក៏ជាទំរង់នៃការការពារសម្រាប់ការរួមភេទដែលដាក់លិង្គចូលទ្វារមាសដែរ។ សម្រាប់ការប្រើប្រាស់តាមរន្ធគូថសូមដោះកងដែល នៅលើស្រោមហើយប្រើស្រោមអនាម័យដែលនៅសល់បំពាក់ទៅលើលិង្គ។ ត្រូវប្រើទឹករំអិលឲ្យច្រើននៅខាងក្រៅស្រោមអនាម័យនិងរន្ធគូថ។
 • ទំនប់ធ្មេញ៖ ទំនប់ធ្មេញគឺជាជ័រយឺតៗ ដែលដាក់លើទ្វារមាសនិងគ្លីតូរីសឬរន្ធគូថមុនពេលរួមភេទតាមមាត់។ ជំងឺកាមរោគក៏អាចចម្លងតាមរយៈការរួមភេទតាមមាត់ដែរដូច្នេះត្រូវប្រើការការពារ។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាកន្លែងមួយចំនួនដែលអ្នកអាចទៅប្រសិនបើអ្នកចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីភេទចម្រុះគ្នា៖

 • RoCk (Rainbow Community Kampuchea Organization)
 • A Place to Be Yourself
 • Love is Diversity

វិធីការពារដែលមិនធម្មតាមួយចំនួនទៀតអាចពិបាករកបន្តិចអ្នកអាចទិញតាមអនឡាញតាមរយៈ៖

ម៉ារីស្តូបទទួលស្គាល់ថាការរួមភេទនិងសេចក្តីសុខដែលទទួលបានពីការរួមភេទគឺជារឿងទូលំទូលាយ ហើយមិនរើសអើងនោះឡើយ។

វាក៏អាចមានន័យថាសុខភាពបន្តពូជផ្លូវភេទរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាមិនគួរមានការធ្វេសប្រហែសឡើយ។ មនុស្សគ្រប់រូបដែលអាចរួមភេទបានត្រូវចាំប្រយោគបីមាត់៖ ការព្រមព្រៀងដោយស្ម័គ្រចិត្ត ការការពារខ្លួន និង​សេចក្តីសុខ។ ម៉ារីស្តូបផ្តល់នូវការពិគ្រោះយោបល់ជាសម្ងាត់និងស្វាគមន៍អ្នករាល់គ្នាដោយមិនគិតពីភេទនិងពិការភាព នោះទេ។

ប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងនឹងសុខភាពផ្លូវភេទ ឬ មធ្យោបាយពន្យារកំណើតអ្នកអាចទាក់ទងម៉ារីស្តូបតាមរយៈ៖

✓ ផ្ញើសារតាមរយៈហ្វេសប៊ុក
✓ រៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 7:00 ព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង 5:00 ល្ងាច
✓ 012 999 002 ឬ 098 999 102
✓ ផ្ញើសារតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម LINE, Viber, WhatsApp, WeChat 093 24 08 23
✓ www.mariestopes.org.kh/contactus

In the realm of sexuality, sex and pleasure, the conversation is usually dominated by the heteronormative view of what exactly sex and pleasure is. Most often than not, when the conversation diverges to LGBTQ+, non-abled bodied persons, and other marginalized groups, the focus on sex is not on sex or pleasure itself but it becomes hinged on the “fascination” of having to have sex as LGBTQ+ or non-able bodied. What we are trying to convey in this blog today is that the idea of sex and pleasure is universal and it is not a language that is esoteric to heterosexuals or able-bodied persons.

Disability and sexuality

With more than 15% of the world’s population affected by disability[1], the conversation surrounding sex, safe sex, and sexual reproductive health and rights should always positively include the experiences of a non-abled bodied person. The conversation should not condescend, infantilize or make non-able-bodied persons to those who are unable to enjoy the pleasures of sex or understand it.

Especially for women, disability could mean being denied an active sex-life, partnership, and motherhood. However, the conversation around SRHR keeps being focused on heterosexual and able-bodied men and women with little to no mention of sexual agency, sexual pleasures, and a non-heteronormative view of sex.

Consent

The first step to any sexual act should be consent. An affirmative yes without any coercion, substance abuse, or force before a sexual act commence is what you normally refer to as consent.

If you have to guilt trip someone into a sexual act, that is not consent either. Remember, a “no” is a “no”.

Communication

You and your partner(s) should talk to each other about STIs/HIV testing and other communicable diseases that can be passed during sex beforehand. Talk about what kind of protection you and your partner(s) are comfortable using. If you were born with a uterus and ovaries and your partner is a sperm producer, you will still be able to get pregnant if you have intercourse without birth control or protection.

Protection

As with all sexual contacts, sex comes with the risks of unwanted pregnancy and STIs. Contraception is a way to prevent unwanted pregnancy.

There are many ways that you and your partner(s) can protect yourself from STIs. Here are a few:

 • External condoms (commonly refer to as “male condoms”) are used for penetrative sex. They are commonly placed on an erect penis prior to penetration. It should be noted that you should change your external condom when switching holes. For example: Use a new condom when switching from anal to oral intercourse.
 • Internal condoms (also known as “female condoms”). They are inserted into the vagina of those with a cervix. They are also a form of protection for penetrative sexual intercourse. For anal use, remove the ring on the condom and use the rest of the condom on the penetrating partner. Use a lot of lube on the outside of the condom and the anus.
 • Dental Dams: Dental dams are thin sheets of latex that is placed over the vaginal opening and clitoris or anus before oral sex. STIs can also be transmitted through oral sex, so use protection.[2]

Here are a couple of places to check out if you wish​ learn more about diverse sexuality:

Some of the more unconventional protective methods are a little hard to find, you can buy them online:

Marie Stopes recognizes that sex and pleasure is universal and they are for everyone. That also means everyone’s sexual reproductive health should not be neglected. The same is true for every single person who are capable of having sexual intercourse: consent, protection, and pleasure. Marie Stopes provide confidential consultation and welcome everyone regardless of their sexuality and disability with open arms.

If you have any questions about sexual health or birth control consult with @MarieStopesKH now:
✓ Send a Facebook message
✓ Every day from 7 am to 5 pm
✓ 012 999 002 or 098 999 102
✓ Send a message via LINE, Viber, WhatsApp, WeChat 093 24 08 23
✓ www.mariestopes.org.kh/contactus


[1] Disability and sexuality: claiming sexual and reproductive rights – Renu Addlakha, Janet Price & Shirin Heidari (2017)

[2] https://lgbtq.unc.edu/sites/lgbtq.unc.edu/files/documents/healthybodiessafersexnatl.pdf

ការយល់ដឹងពីការប្រើឱសថរំលូត – Understanding Medical Abortion

នៅក្នុងប្លុកមួយទៀត ម៉ារីស្តូបបានសរសេររៀបរាប់អំពីជម្រើសដែលអ្នកអាចមានប្រសិន​បើអ្នកមានគភ៌​ដោយ​ចៃដន្យ។ ជម្រើសទាំងពីរនោះមានដូចជា ការប្រើឱសថរំលូត និង រំលូតដោយសុវត្ថិភាពដោយប្រើ​ឧបករណ៍បូមសម្អាត។

លើកនេះ​អត្ថបទយើងនឹងនិយាយកាន់តែស៊ីជម្រៅទៅលើការរំលូតដោយប្រើប្រាស់​ឱសថ។

ការនិយាយសង្ខេបខ្លីៗអំពីការប្រើឱសថរំលូត

និយាយឲ្យស្រួលយល់ទៅ ការរំលូតដោយប្រើប្រាស់ឱសថគឺជាការប្រើប្រាស់ថ្នាំគ្រាប់ដើម្បីទម្លាក់គភ៌។ ថ្នាំរំលូតនេះត្រូវបានលេប ឬ សុលទ្វារមាសក្នុងពីរដំណាក់កាល។

ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់តេស្តពិនិត្យទឹកនោមដោយខ្លួនឯងនៅផ្ទះ អ្នកចាំបាច់ត្រូវទៅជួបជាមួយអ្នកផ្តល់សេវា​សុខភាពដើម្បីពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់ថាអ្នកពិតជាមានផ្ទៃពោះពិតមែន​ ដោយសារតែពេលខ្លះអ្នកដែលមានកូនក្រៅ​ស្បូន ឬ ជម្ងឺកូនពង[i]​​ ក៏អាចធ្វើឲ្យតេស្តទឹកនោមវិជ្ជមានដែរ។

អ្នកត្រូវចាំថា ជំហានទៅមួយបង្អស់ដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺឲ្យឆ្មប ឬ វេជ្ជបណ្ឌិតបញ្ជាក់ច្បាស់ថាពិតជាមាន ផ្ទៃពោះពិត សិនទើបអាចបន្តទៅកាន់ដំណាក់កាលប្រើប្រាស់ថ្នាំដើម្បីធ្វើការរំលូតបាន។

របៀបប្រើប្រាស់ថ្នាំ

បើយោងតាមសេចក្តីណែនាំ របស់អង្គការម៉ារីស្តូបអន្តរជាតិ​ ក៏ដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា​ការប្រើប្រាស់ឱសថដើម្បី​ធ្វើការរំលូតគឺសម្រាប់​អ្នកដែលមានគភ៌អាយុ ៩ សប្តាហ៍ឬ តិចជាង។

ការប្រើឱសថរំលូត ក្នុងនោះគឹមានឱសថ ២ ប្រភេទដែលអ្នកត្រូវប្រើប្រាស់តាមដំណាក់កាល។ ឱសថទាំងពីរប្រភេទនោះគឹ Mifepristone និង Misoprostol។

ជាធម្មតា គភ៌របស់អ្នកត្រូវការអរម៉ូនប្រូចេស្តេរ៉ូន (Progesterone) ដើម្បីធ្វើការលូតលាស់។ តួនាទីរបស់ថ្នាំ Mifepristone នេះគឺទៅបង្អាក់ការផលិតអរម៉ូន Progesterone។ ហេតុនេះហើយ វាជួយបញ្ឈប់ការលូតលាស់របស់គភ៌ ។ ដំណាក់កាលដំបូងបង្អស់គឺការលេបថ្នាំ Mifepristone នេះឯង។

បន្ទាប់ពី ២៤ ម៉ោង ទៅ​ ៤៨​​ ម៉ោង (មិនឲ្យហួស ៤៨ ម៉ោងដាច់ខាត) អ្នកត្រូវលេប ឬ សុលថ្នាំMisoprostol។

ថ្នាំ Misoprostol គឺជាថ្នាំដែលដើរតួរជា Prostaglandin ដែលមានមុខងារជួយកន្រ្តាក់ស្បូន​ដើម្បីជម្រុញឲ្យមានការធ្លាក់ចេញនូវគភ៌ និង កំណរគភ៌។ ក្នុងកំឡុងពេលប្រមាណជា ៤ ទៅ ៦ ម៉ោងបន្ទាប់ពីការលេបថ្នាំប្រភេទទីពីរនេះហើយ ភ្នាសស្បូនរបស់អ្នកនឹងចាប់ផ្តើមរួញស្វិត ដែលបង្កឲ្យមានការឈឺចាប់ ការធ្លាក់ឈាម និង ការរុញទម្លាក់គភ៌។

នៅគ្លីនិកម៉ារីស្តូបកម្ពុជាយើងជ្រើសរើស ថ្នាំ Mariprist ជាថ្នាំរំលូតចំបងរបស់​គ្លីនីកយើងសម្រាប់​ការរំលូត តាមថ្នាំគ្រាប់ ព្រោះវាជាថ្នាំដែលត្រូវបានណែនាំដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក​សម្រាប់ការរំលូតកូននៅក្នុងអំឡុងពេលដែលគភ៌មិនទាន់មានអាយុច្រើន។

 • Mariprist មានថ្នាំ Mifepristone (200mg) ចំនួន ១​ គ្រាប់ និង ថ្នាំ Misoprostol (200mcg) ចំនួន ៤ គ្រាប់។
 • Mariprist មានប្រសិទ្ធិភាពប្រមាណ ៩៨% នៅពេលដែលវាត្រូវបានប្រើប្រាស់តាមលំណែនាំលើកញ្ចប់ថ្នាំបានត្រឹមត្រូវ។

ចំណាំសំខាន់ៗទាក់ទងនឹងការប្រើឱសថរំលូត

កម្រិតថ្នាំដែលត្រូវលេប រយៈពេល​និងពេលវេលានៃការលេបថ្នាំគឺអាស្រ័យលើស្ថានភាពនិងអាយុរបស់គភ៌។ នេះជាមូលហេតុដែលវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការ ពិគ្រោះជាមួយមណ្ឌលសុខភាព ឬ អ្នកផ្តល់សេវា​សុខាភិបាល ជាមុនសិនមុននឹងលេបថ្នាំ។ អ្នកជំនាញទាំងនោះនឹងសម្រេចថាតើអ្នកអាចលេបថ្នាំនៅផ្ទះបានដោយខ្លួនឯង ឬ ត្រូវលេបនៅគ្លីនិកដែល​​ទាមទារ​ឲ្យមានការតាមដានលោកអ្នកឲ្យបាន​ល្អិតល្អន់។

បន្ទាប់ពីការរំលូតដោយការប្រើប្រាស់ឱសថ អ្នកត្រូវតែរៀបចំការណាត់ជួបម្តងទៀត ជាមួយអ្នកផ្តល់សេវា​សុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យពួកគេពិនិត្យឲ្យប្រាកដថារាល់សំណល់កំណរគភ៌ត្រូវបានបញ្ចេញអស់ពីក្នុងស្បូន។

ការរំលូតតាមការប្រើប្រាស់ឱសថរំលូត គឺជានីតិវិធីធម្មតានិងសាមញ្ញដែលត្រូវបានណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់​ដោយ​អ្នកជំនាញចំពោះស្រ្តីដែលចង់រំលូតគភ៌ដែលមានអាយុតិចជាង ៩ សប្តាហ៍។ គ្លីនិកអន្តរជាតិម៉ារីស្តូបនឹងផ្តល់​នូវ​ជំហានចាំបាច់និងការប្រឹក្សាដើម្បីធានាថាអ្នកមានការរំលូតកូនដោយសុវត្ថិភាព និង សុខភាព។

អ្នកអាចមើលវីដេអូរបស់យើងស្តីពីការរំលូតកូនតាមការប្រើប្រាស់ឱសថរំលូត នៅលើ YouTube៖

ប្រភព៖

 1. MSI Guidelines for Safe Abortion and Post-abortion Care – Marie Stopes International (2018)
 2. https://www.mariestopes.org/what-we-do/our-services/safe-abortion-and-post-abortion-care/
 3. https://www.mariprist.com/mariprist-professionals/about-mariprist/what-is-mariprist/

សម្រាប់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការរំលូតកូនដោយការប្រើប្រាស់ឱសថ សុខភាពបន្តពូជ និង វិធីសាស្រ្តពន្យាកំណើត ប្រឹក្សាជាមួយ @MarieStopesKH តាមរយៈ៖
✓ ផ្ញើសារតាមរយៈហ្វេសប៊ុគ
✓ រៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 7:00 ព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង 5:00 ល្ងាច
✓ 012 999 002 ឬ 098 999 102
✓ ផ្ញើសារតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម LINE, Viber, WhatsApp, WeChat 093 24 08 23
✓ www.mariestopes.org.kh/contactus


[i] កូនក្រៅស្បូន គឺជាភាពមិនប្រក្រតីនៃការមានគភ៌ដែលកំណត់ដោយ កូនទៅកាច់សំបុកនៅកន្លែងដែលក្រៅពីភ្នាសក្នុងស្បូនរបស់ស្រ្តី។
ជម្ងឺកូនពង គឺជាភាពមិនប្រក្រតីនៃការមានគភ៌ដែលកំណត់ដោយ កោសិការកូនលូតលាស់មិនប្រក្រតី។

In the previous blog, Marie Stopes brought you information on what options you have when faced with a pregnancy that you are not ready for. Those options were medical abortion and manual vacuum aspiration. Today we will go more in-depth about what exactly medical abortion is, who is it for, and when is medical abortion recommended.

Medical abortion in a nutshell

To put it simply, medical abortion is the use of pills to induce abortion. Those pills are usually the combination of Mifepristone and Misoprostol, and they are taken in two steps.

Medical abortion should not be attempted if you haven’t confirmed pregnancy, as dangerous conditions such as Ectopic Pregnancy can test positive on a home pregnancy test kit as well.

You must understand that medical abortion comes from the recommendation of your health providers and it must not be attempted without proper guidance from health providers.

The process

According to the Marie Stopes International Guideline on Safe Abortion and Post-Abortion Care, medical abortion is recommended for pregnancies under 9 weeks gestation.

Medical abortion involves taking two types of pills to end your pregnancy under the recommendation of health professionals. These two pills are Mifepristone and Misoprostol.

Your pregnancy needs progesterone to grow and advance, and Mifepristone is the antagonist to progesterone production. Hence, its function is to halt pregnancy in its place. The first step of medical abortion is to take Mifepristone.

After 1 or 2 days of taking Mifepristone (you mustn’t exceed 48 hours), you must take the second pill which is called Misoprostol.

Misoprostol is a prostaglandin analogue which acts to stimulate uterus contraction and encourage the emptying of uterus contents. Within 4 to 6 hours of taking the second medicine, the lining of the womb breaks down, causing pain, bleeding and loss of the pregnancy.

At Marie Stopes International Clinics, we choose Mariprist (add MIFESO and Medabon as approved MA product in Cambodia) as our main termination treatment for medical abortion as it is a medication that is recommended by the World Health Organization for early medical abortion.

 • It includes one table (200 mg) of mifepristone and four tablets (200 mg each) of misoprostol.
 • Mariprist is up to 98% effective when used according to the dosing instructions provided.

Medical abortion precautions

The dose, duration, and timing of taking the pills depend on the condition and gestational age of your pregnancy. This is why it’s extremely important for us to stress that you must consult your local health center first before taking the pills. They will decide whether you can take the pills at home or at the clinic where they can monitor your condition and progress.

After the medical abortion, you must set up another appointment with your health provider to make sure all the products of conception are expelled properly.

(Add warning signs for when to seek immediate care. It’s on the Mariprist website)

Medical abortion is a common and simple procedure that is highly recommended during early term abortion. Marie Stopes International Clinics will provide all the necessary steps and counselling to make sure you have a safe and healthy medical abortion.

You can check out our video on medical abortion on YouTube:

References:

 1. MSI Guidelines for Safe Abortion and Post-abortion Care – Marie Stopes International (2018)
 2. https://www.mariestopes.org/what-we-do/our-services/safe-abortion-and-post-abortion-care/
 3. https://www.mariprist.com/mariprist-professionals/about-mariprist/what-is-mariprist/

If you have any questions about medical abortion, and other contraceptive methods, consult with @MarieStopesKH now:
✓ Send a Facebook message
✓ Every day from 7 am to 5 pm
✓ 012 999 002 or 098 999 102
✓ Send a message via LINE, Viber, WhatsApp, WeChat 093 24 08 23
✓ www.mariestopes.org.kh/contactus

តើអ្នកត្រូវធ្វើដូចម្តេចបើអ្នកមានផ្ទៃពោះនៅពេលដែលមិនទាន់ត្រៀមខ្លួន? What to do if you are not ready for a pregnancy

ទោះបីជាវិធីសាស្រ្តពន្យារកំណើតមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែការមានគភ៌ក៏អាចនៅតែកើត​មាន​ដែរនៅក្នុងករណីដែលដៃគូរួមភេទប្រើប្រាស់មធ្យោបាយពន្យារកំណើតមិនត្រឹមត្រូវ ឬ ខូចគុណភាព។ វិធីសាស្រ្តពន្យារកំណើតដូចជាស្រោមអនាម័យអាចដាច់រហែក ឬ ត្រូវបានពាក់ទៅលើលិង្គដោយមិនត្រឹមត្រូវ​ដែលអាចបណ្តាលឲ្យអ្នក និង ដៃគូរបស់អ្នកមានកូនដោយចៃដន្យបាន។

សាកស្រមៃថាប្រសិនជាអ្នករកឃើញថាអ្នកមានគភ៌ដោយមិនបានត្រៀមទុក តើអ្នកនឹងធ្វើបែបណាទៅ? តើដឹងទេថាអ្នកមានជម្រើសអ្វីខ្លះប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ទុកគភ៌?​ ហើយថាតើអ្នកអាចសុំការ​ប្រឹក្សានិងជំនួយ​ពីអ្នកណា?

ជំហានទី១គឺការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាមានគភ៌ពិតមែន

ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ប្រដាប់ពិនិត្យទឹកនោមដោយខ្លួនឯងនៅផ្ទះ អ្នកចាំបាច់ត្រូវទៅជួបជាមួយអ្នកផ្តល់សេវា​សុខភាពដើម្បីពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់ថាអ្នកពិតជាមានផ្ទៃពោះពិតមែន​ ដោយសារតែពេលខ្លះអ្នកដែលមានកូនក្រៅ​ស្បូន ឬ ជំងឺកូនពង [i]ក៏អាចធ្វើឲ្យតេស្តទឹកនោមវិជ្ជមានដែរ។​ហើយភាពមិនប្រក្រតីពីរនេះត្រូវព្យាបាលដោយ​វិធីវះកាត់ ដោយក្នុងករណីខ្លះអាចប៉ះពាល់ដល់ជីវិតទៀតផងប្រសិនបើមិនបានព្យាបាលត្រឹមត្រូវ។ ការធ្វើ​រោគវិនិច្ឆ័យមានគភ៌ភាគច្រើនគឺគេធ្វើដោយការពិនិត្យដោយអេកូ និង ការធ្វើតេស្តរកកម្រិត HCG នៅក្នុងទឹកនោម។

អ្នកត្រូវចាំថា ជំហានទីមួយបង្អស់ដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺឲ្យឆ្មប ឬ វេជ្ជបណ្ឌិតបញ្ជាក់ច្បាស់ថាពិតជាមានផ្ទៃពោះពិត​មែន។ បន្ទាប់ពីនេះ ប្រសិនបើអ្នកនៅតែមិនចង់ទុកគភ៌អ្នកត្រូវរកវិធីផ្សេងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ។

ជម្រើសដែលអ្នកអាចជ្រើសរើសបាន

បន្ទាប់ពីបញ្ជាក់ថាអ្នកមានផ្ទៃពោះអ្នកត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតើអ្នកចង់បន្តការមានផ្ទៃពោះរហូតដល់វាដល់ពេលដល់ខែ ឬ​ ក៏អ្នកចង់បន្តការរំលូតកូន។ នីតិវិធីទាំងនេះចាំបាច់ត្រូវធ្វើឡើងដោយមានគោលការណ៍ណែនាំនិងជំនួយពីអ្នកជំនាញសុខភាពដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវដូចជាម៉ារីស្តូបនិងមិនត្រូវព្យាយាមធ្វើដោយមិនមានការប្រឹក្សាដោយអ្នកជំនាញនោះឡើយ។

 • ការប្រើឱសថរំលូតកូន៖

ការប្រើឱសថក្នុងការរំលូតកូន គឺការប្រើថ្នាំគ្រាប់ចំនួន ២​ ប្រភេទដើម្បីជម្រុញឲ្យមានការរំលូត។ អ្នកដែលអាចប្រើប្រាស់ថ្នាំដើម្បីរំលូតកូនគឺណែនាំឲ្យប្រើចំពោះស្រ្តីដែលមានអាយុគភ៌តិចជាង ៩ សប្តាហ៍។ ថ្នាំគ្រាប់ទាំងពីរនោះគឺ ថ្នាំ Mifepristone ដែលអាចបញ្ឈប់ការផលិត Progesterone និង Misoprostol ដែលជាប្រភេទថ្នាំដែលជម្រុញឲ្យមានការកន្រា្តក់ស្បូនដើម្បី​ឲ្យផលិតផលគភ៌ចេញមកឲ្យ​អស់កុំឲ្យ​នៅសល់ក្នុងស្បូន។

នៅគ្លីនិកម៉ារីស្តូបយើងជ្រើសរើស ថ្នាំ Mariprist ជាថ្នាំរំលូតចម្បងរបស់​គ្លីនីកយើងសម្រាប់​ការរំលូតកូនតាមថ្នាំគ្រាប់ ព្រោះវាជាថ្នាំដែលត្រូវបានណែនាំដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក​សម្រាប់ការរំលូតកូននៅក្នុងអំឡុងពេលដែលគភ៌មិនទាន់មានអាយុច្រើន។

 • ការរំលូតកូនដោយសុវត្ថិភាពដោយប្រើឧបករណ៍បូមសម្អាត៖

ជាទូទៅ នៅក្នុងករណីដែលគភ៌មានអាយុច្រើនជាង ៩ សប្តាហ៍ ឬ មួយក៏គភ៌មិនប្រក្រតី អ្នកនឹងអាចត្រូវបានអ្នកផ្តល់សេវាសុខភាពណែនាំឲ្យប្រើវិធីមួយទៀតដើម្បីធ្វើការរំលូត នោះគឺការរំលូតដោយសុវត្ថិភាពដោយប្រើឧបករណ៍បូមសម្អាត។ នីតិវិធីរំលូតសុវត្ថិភាពដោយប្រើឧបករណ៍​បូមសម្អាតវះដែល គ្លីនិកម៉ារីស្តូបប្រើប្រាស់គឺការបូមគភ៌ចេញ។

ដំណើរការនេះចាំបាច់ត្រូវតែប្រព្រឹត្តទៅដោយឆ្មប ឬ វេជ្ជបណ្ឌិត​នៅទីកន្លែងដែលមានស្តង់ដា និង អនាម័យត្រឹមត្រូវ។

ការរំលូតដោយមិនមានសុវត្ថិភាពមិនមែនជាជម្រើសនោះទេ

អ្នកមានសេរីភាពក្នុងការសម្រេចចិត្តថាតើត្រូវបញ្ចប់រឺបន្តការមានផ្ទៃពោះរបស់អ្នក។ ប៉ុន្តែការរំលូតកូនដោយ​មិនមានសុវត្ថិភាពគឺមិនមែនជាជម្រើសដែលអ្នកគួរជ្រើសរើសទេ។ អ្នកអាចប្រឈមនឹងការឆ្លងមេរោគ ផលលំបាកធ្ងន់ធ្ងរ ​ពិការភាព​​ និង ការប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតនៅពេល ដែលអ្នកធ្វើ ការរំលូតកូន ដោយគ្មានសុវត្ថិភាព និងដោយអ្នកផ្តល់សេវាដែលគ្មានជំនាញ។

សរុបសេចក្តីមក ការមានផ្ទៃពោះដែលមិនបានគ្រោងទុកអាចជាការរំខាន ប៉ុន្តែម៉ារីស្តូបសង្ឃឹមថាព័ត៌មានដែល​បានផ្តល់ជូននៅក្នុងអត្ថបទនេះនឹងជួយឲ្យអ្នកសម្រេចយកជម្រើសដែលប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និង មានផលល្អបំផុតសម្រាប់អ្នក។

ប្រភព៖

 1. MSI Guidelines for Safe Abortion and Post-abortion Care – Marie Stopes International (2018)
 2. https://www.mariestopes.org/what-we-do/our-services/safe-abortion-and-post-abortion-care/
 3. https://www.mariprist.com/mariprist-professionals/about-mariprist/what-is-mariprist/

សម្រាប់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការរំលូតកូន សុខភាពបន្តពូជ និង វិធីសាស្រ្តពន្យាកំណើត ប្រឹក្សាជាមួយ @MarieStopesKH តាមរយៈ៖
✓ ផ្ញើសារតាមរយៈហ្វេសប៊ុគ
✓ រៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 7:00 ព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង 5:00 ល្ងាច
✓ 012 999 002 ឬ 098 999 102
✓ ផ្ញើសារតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម LINE, Viber, WhatsApp, WeChat 093 24 08 23
✓ www.mariestopes.org.kh/contactus


[i] កូនក្រៅស្បូន គឺជាភាពមិនប្រក្រតីនៃការមានគភ៌ដែលកំណត់ដោយ កូនទៅកាច់សំបុកនៅកន្លែងដែលក្រៅពីភ្នាសក្នុងស្បូនរបស់ស្រ្តី។
ជម្ងឺកូនពង គឺជាភាពមិនប្រក្រតីនៃការមានគភ៌ដែលកំណត់ដោយ កោសិការកូនលូតលាស់មិនប្រក្រតី។

Even with the success rate of contraception, pregnancy is not completely out of the windows of possibilities. Contraception methods such as condoms can be torn or applied incorrectly which may lead to a chance of pregnancy that you and your partner are not prepared for.

Imagine the shock of finding out you were pregnant and your first thought that came to mind was “I am not ready for this.”

What do you do in those situations? Who do you turn to for help? And what options do you have?

The first step is always confirmation

If you used a home pregnancy test kit to detect your pregnancy, please make sure to make an appointment with a mid-wife or a health provider to confirm the diagnosis as sometimes the pregnancy home test kit is positive for conditions such as Ectopic Pregnancy and Molar Pregnancy[i]. These pregnancies require a slightly different procedure than induced abortion and has great risks to health if not treated properly. The confirmation is usually done with an ultrasound of the uterus, and basic tests like the Beta-HCG test.

Remember that the first step must always be CONFIRMATION with a health professional, so that you can know for sure that you are indeed pregnant. Only then can you proceed to the second step which is navigating your options.

Choosing an option

After confirming that you are pregnant, you have to make a decision on whether you wish to proceed with the pregnancy until it reaches term or do you want to proceed with abortion. These procedures must be done with guidelines and help from a licensed health professional like Marie Stopes and must not be attempted by yourself or an unlicensed establishment/person.

 • Medical abortion:

This is the use of oral pills to induce abortion. You usually are able to receive medical abortion if the pregnancy is less than 9 weeks.[1] The pills consist of Mifepristone and Misoprostol. To put it simply, first you have to take Mifepristone which is a type of oral pill that can block your pregnancy from advancing by blocking progesterone production.

After that, you may take Misoprostol either right away or up to 48 hours after taking Mifepristone to cause uterus contractions and uterus emptying.

At Marie Stopes International Clinics, we choose Mariprist as our main termination treatment for medical abortion as it is a medication that is recommended by the World Health Organization for early medical abortion.[2]

 • Manual vacuum aspiration:

Usually, if the pregnancy exceeds 9 weeks or if your pregnancy is abnormal, you will be recommended in-clinic abortion or surgical abortion. In this case, the procedure that is done at the Marie Stopes International Clinics is the manual vacuum aspiration method.

The entire process MUST be done by midwives and/or doctors and healthcare workers in a safe and sterile environment.

Unsafe abortion is NOT an option

You are free to make a decision on whether to terminate or proceed with your pregnancy; however, unsafe abortion must not be tolerated. You risk infection, severe complications, disabilities, even death when you receive unsafe abortion by unskilled people.

In conclusion, unplanned pregnancy can be quite a hassle, but Marie Stopes hope that the information provided in this blog will help you navigate your unplanned pregnancy as best as possible and make a safe and informed decision for yourself.

References:

 1. https://www.mariestopes.org/what-we-do/our-services/safe-abortion-and-post-abortion-care/
 2. https://www.mariprist.com/mariprist-professionals/about-mariprist/what-is-mariprist/

If you have any questions about abortion, and other contraceptive methods, consult with @MarieStopesKH now:
✓ Send a Facebook message
✓ Every day from 7 am to 5 pm
✓ 012 999 002 or 098 999 102
✓ Send a message via LINE, Viber, WhatsApp, WeChat 093 24 08 23
✓ www.mariestopes.org.kh/contactus


[1] MSI Guidelines for Safe Abortion and Post-abortion Care

[2] https://www.mariprist.com/mariprist-professionals/about-mariprist/what-is-mariprist


[i] Ectopic Pregnancy:  is when a fertilized egg implants itself outside of the womb, usually in one of the fallopian tubes. (United Kingdom National Health Service)

Molar Pregnancy: A slow-growing tumor that develops from trophoblastic cells (cells that help an embryo attach to the uterus and help form the placenta) after fertilization of an egg. (National Cancer Institute)

កុមារ និង ការអប់រំផ្លូវភេទ – Children and Sexuality Education

នៅប្រទេសកម្ពុជាការនិយាយអំពីកុមារនិងពាក្យ «ការអប់រំអំពីបញ្ហាផ្លូវភេទ» នៅក្នុងប្រយោគមួយអាចនឹងនាំឲ្យ​មាន​ការនិយាយរិះគន់ និង ភាពមិនពេញចិត្តពីមនុស្សមួយចំនួន។ នេះដោយសារតែផ្នត់គំនិតខុសឆ្គងដែលតែងតែគិតថា ការអប់រំកុមារអំពីផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជនឹង​ជំរុញឲ្យ​ពួកគេឆាប់ចាប់ផ្តើមសកម្មក្នុងការរួមភេទដោយមិនប្រុងប្រយ័ត្ន។ ផ្នត់គំនិតនេះគឺមិនពិតនោះទេ។

ដូច្នេះសំណួរដែលមនុស្សជាច្រើនចង់ដឹងនោះគឺ ៖ តើការអប់រំអំពីបញ្ហាផ្លូវភេទគួរតែចាប់ផ្តើមពីអាយុប៉ុន្មាន?

គំរូរបស់ប្រទេសស៊ុយអែត

ប្រទេសស៊ុយអែតគឺជាប្រទេសដំបូងគេនៅលើពិភពលោកដែលធ្វើឲ្យការអប់រំផ្លូវភេទនិងយេនឌ័រក្លាយជាមុខវិជ្ជាដែលសិស្សចាំបាច់ត្រូវតែសិក្សានៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំរបស់ពួកគេ នៅទូទាំងប្រទេស។ ទោះបីម៉ូដែលស៊ុយអ៊ែតមិនល្អឥតខ្ចោះក៏ដោយក៏កម្មវិធីសិក្សារបស់វាមានលក្ខណៈទូលំទូលាយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើជាគំរូសម្រាប់ប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោក។

នៅប្រទេសស៊ុយអែតការអប់រំអំពីបញ្ហាផ្លូវភេទគឺជារឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយពីព្រោះនៅតាមសាលាជាច្រើនគ្រូមិនមែនជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលកំណត់មេរៀនដែលត្រូវសិក្សានោះទេ។ សាលារៀនជាច្រើនបង្កើតជាក្រុមមួយដែលពិចារណាលើមេរៀន ឬ ប្រធានបទដែលត្រូវសិក្សា ហើយអាចមានការចូលរួមពី គិលានុបដ្ឋាយិកាប្រចាំសាលា​ អ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាប្រចាំសាលា ​និងក្នុងករណីខ្លះ មានការចូលរួមពីសិស្សទៀតផង។

ការអប់រំផ្លូវភេទគឺតត្រូវបានដាក់ក្នុងកម្មវិធីសិក្សាចាប់តាំងពី អាយុ ១១ ឆ្នាំ (ឬថ្នាក់ទី ៥) ។ នៅថ្នាក់ទីប្រាំ សិស្ស រៀនអំពីភាពពេញវ័យ ភាពលូតលាស់រាងកាយតាមភេទនីមួយៗ​និងការសម្រេចកាមដោយខ្លួនឯង។ នៅថ្នាក់ទី ៨ នៅអាយុ ១៤ ឆ្នាំ សាលារៀនជាច្រើនផ្តោតលើប្រធានបទដូចជាមុខងាររាងកាយនិងជំងឺកាមរោគ។ រីឯនៅក្នុងថ្នាក់ទី ៩ វិញ ភាគច្រើនគឺមានការផ្តោតសំខាន់ទៅលើទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួន។​ ចំណុចដែលគួរឲ្យកត់​សម្គាល់នោះគឺថាសិស្សខ្លួនឯងអាចស្នើប្រធានបទដែលទាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្ន ឬ មានសារៈសំខាន់​ដើម្បីពិភាក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀនបាន។[1]

សារៈសំខាន់នៃការអប់រំផ្នែក​ផ្លូវភេទ

មុនពេលយើងស្វែងយល់ថាការអប់រំផ្លូវភេទមានសារៈសំខាន់ដូចម្តេចខ្លះ ដំបូងយើងត្រូវយល់ច្បាស់អំពី​និយមន័យ​នៃការអប់រំផ្លូវភេទជាមុនសិន។ ក្នុងអត្ថបទនេះយើងរួមបញ្ចូលតែការអប់រំផ្លូវភេទដែលទូលំទូលាយប៉ុណ្ណោះ ដូចនេះការអប់រំផ្លូវភេទបែប “abstinence-only” ឬការអប់រំផ្លូវភេទដែលមិនមានភាពគ្រប់គ្រាន់នោះមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលនោះទេ។

យោងតាម UNFPA ការអប់រំអំពីផ្លូវភេទដែលទូលំទូលាយគឺជា « ការអប់រំផ្លូវភេទដែលមានមូលដ្ឋាន​ផ្តោត​លើ​សិទ្ធិ និង យេនឌ័រ មិនថានៅក្នុងសាលារៀនឬនៅក្រៅសាលាទេ។ ការអប់រំផ្លូវភេទនេះត្រូវបានបង្រៀនក្នុង​រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដោយផ្តល់នូវព័ត៌មានសមស្របតាមអាយុ ហើយស្របទៅតាមសមត្ថភាពដែលកំពុង​លូតលាស់របស់យុវជន»។​នេះរួមបញ្ចូលទាំងការសិក្សាអំពីកាយវិភាគសាស្ត្ររបស់មនុស្ស ព័ត៌មានសំខាន់ៗអំពីសុខភាពបន្តពូជ ការពន្យារ​កំណើត ការសម្រាល និងជំងឺកាមរោគផងដែរ។ ការអប់រំអំពីបញ្ហាផ្លូវភេទទូលំទូលាយ ក៏មាន​លើសពីព័ត៌មានសុខភាពជាមូលដ្ឋាននេះផងដែរ ដោយមានរួមទាំងប្រធានបទទាក់ទងនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមពិតប្រាកដដែលទាក់ទងនឹងសុខភាពនិងសុភមង្គលក្នុងទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួន ស្វ័យភាពផ្លូវភេទ ដូចជាការយល់ព្រមដោយស្ម័គ្រចិត្ត អំពើហឹង្សាផ្លូវភេទ និង យេនឌ័រជាដើម។[2]

ការស្រាវជ្រាវផ្នែកសុខភាពសាធារណៈរាប់មិនអស់បានបង្ហាញថាយុវជនដែលទទួលបានការអប់រំផ្លូវភេទទូលំ​ទូលាយភាគច្រើនពន្យារពេលការចាប់ផ្តើមរួមភេទ ហើយប្រើការការពារនៅពេលដែលពួកគេធ្វើឲ្យសកម្មផ្លូវភេទ ជាជាងអ្នកដែលមិនបាន ទទួលការអប់រំអំពីការរួមភេទឬ ទទួលបានការអប់រំ «abstinence-only» (បង្រៀនមិន​ឲ្យរួមភេទតែប៉ុណ្ណោះ)។​​ ការដកហូតព័ត៌មានអំពីសុខភាពផ្លូវភេទ និង ការបន្តពូជ នឹងមិនធ្វើឲ្យ​កុមារមាន​សុវត្ថិភាព​​ឡើយ។ វានឹងធ្វើអោយពួកគេល្ងង់ខ្លៅពីរាងកាយខ្លួន និង ការការពារខ្លួន។[3]

សេចក្តីសង្ឈឹមសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា

កម្មវិធីសិក្សាដែលបង្កើតឡើងដោយក្រសួងអប់រំ នឹងរួមបញ្ចូលការអប់រំសុខភាពបន្តពូជ​និងការអប់រំសិទ្ធិ​ដែលនឹងត្រូវបានបង្រៀនតាំងពីថ្នាក់ទី ៥។

នៅចុងឆ្នាំ ២០១៩ ក្រសួងអប់រំបានប្រកាសថានឹងបញ្ចូលការអប់រំអំពីភេទខុសគ្នា​នៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សា​ថ្នាក់ជាតិ។ ក្រសួងមានគម្រោងក្នុងការអនុវត្តផែនការនេះនៅឆ្នាំ ២០២០ តទៅដើម្បីប្រឆាំងនឹងការរើសអើង។

លោក យុង គន្ធារិទ្ធ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានសិក្សាសុខាភិបាលនៃក្រសួងអប់រំបានប្រកាសថាសិស្សចាប់ពីអាយុ ១៣ ឆ្នាំ (ឬថ្នាក់ទី ៧) នឹងត្រូវសិក្សាអំពីភាពចម្រុះភេទដូចជាបញ្ហាភេទ LGBTIQ+ ជាដើម។[4]

នេះគឺជាការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងទិសដៅដ៏ល្អសម្រាប់យុវជនកម្ពុជាហើយវាបង្ហាញថាទីបំផុតពិភពលោកកំពុងតែ ទទួលស្គាល់ថាការចាប់ផ្តើមការអប់រំខាងផ្លូវភេទតាំងពីអាយុក្មេងទៅគឺមានសារៈប្រយោជន៍ជាច្រើននៅក្នុងរយៈពេលវែង។

យោងតាមនិន្នាការនោះគ្លីនិកម៉ារីស្តូបអន្តរជាតិ ផ្តល់ជូនសេវាកម្មងាយស្រួលដល់យុវវ័យក្នុងការចូលមកពិភាក្សា ដែលមិនមានវាយតម្លៃ មានការរក្សាការសម្ងាត់ និងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់។

អ្នកអាចមើលវីដេអូទាក់ទងនឹងសេវាកម្មពិគ្រោះពិភាក្សាជាមួយយុវវ័យតាមរយៈ៖ https://www.youtube.com/watch?v=utNZGM0QfIE&t=164s

ប្រសិនបើអ្នកមានសំនួរទាក់ទងនឹងព័ត៌មានទាក់ទងនឹងសុខភាពផ្លូវភេទ​ និងបន្តពូជ ឬ វិធីសាស្រ្តពន្យារកំណើតផ្សេងៗ អ្នកអាចទាក់ទង Marie Stopes តាមរយៈ៖​​

✓ ផ្ញើសារតាមរយៈហ្វេសប៊ុក
✓ រៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 7:00 ព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង 5:00 ល្ងាច
✓ 012 999 002 ឬ 098 999 102
✓ ផ្ញើសារតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម LINE, Viber, WhatsApp, WeChat 093 24 08 23
✓ www.mariestopes.org.kh/contactus

In Cambodia, to mention children and the word “sexuality education” in one sentence would invite some vehemence and criticisms. This is due to a long-standing tradition of thinking that educating children about sexual education and reproductive health would urge them to start engaging in sexual intercourse recklessly and from a young age. Needless to say, this is completely untrue.

So, the age-old question is: at what age should sexuality education start?

The Swedish model

Sweden is the first country in the world to make sex and gender education mandatory nationwide. Although the Swedish model is not perfect in anyway, its curriculum is comprehensive enough to be a model for many countries around the world.

In Sweden, sex education is an interesting thing because in many schools, the teachers are not the only one dictating the lessons. Many schools form a team that considers inputs from school nurses, school counselors, and in some cases, even students.

Compulsory sex education starts young, normally from 11 years old (or in fifth grade). In fifth grade, students learn about puberty, body development and masturbation are covered. In the eighth year, at the age of 14, many schools focus on topics like bodily functions and STIs. In the ninth-year focus is often on relationships. It’s important to note that students themselves can suggest topics that are relevant to the events at the time. [1]

The importance of sexuality education

Before we dive into HOW important is sexuality education, first you need to understand what exactly is sexuality education. We are referring to comprehensive sexuality education, which means inadequate programs such as the abstinence-only program is not included. [2]

According to UNFPA, comprehensive sexuality education is “a rights-based and gender-focused approach to sexuality education, whether in school or out of school. It is taught over several years, providing age-appropriate information consistent with the evolving capacities of young people.” This includes, the study of the human anatomy, important information on reproductive health, contraception, child birth and STDs. Comprehensive sexuality education also goes beyond this basic health information and addresses real social issues that concerns the health and happiness and sexual autonomy such as consent, sexual violence, gender and sexuality, and so forth.

Countless of public health research has shown that young people who receives comprehensive sex education are more likely to delay sexual initiation, and to use protection when they do eventually become sexually active, than those who receive no sex education or learn only about abstinence. Withholding information about sex and sexuality will not keep children safe; it will only keep them ignorant.[3]

Hope for Cambodia

The school curriculum created by the ministry of education that is in the works will include sexual reproductive health and rights education that will be taught as early as the fifth grade.

In late 2019, the Ministry of Education has announced that it will include sexual diversity in the national school curriculum. The plan was to implement it in 2020 onwards to combat bullying and discrimination.

Yung Kunthearith, deputy director of the education ministry’s department of health studies announced that students from age 13 (or seventh grade) will be required to learn about sexual diversity namely LGBTQI+ issues. [4]

Similar to the Swedish model, the Cambodian sexuality educational model that is in the draft teaches a variety of topics ranging from puberty to consent, hygiene, and STDs. The model in the works teaches sexuality education of different degrees to students from grade 5 to grade 12.

This is a move in the good direction for Cambodian youth, and it shows that the world is finally admitting that starting sexuality education young is beneficial in the long run.

Following that trend, Marie Stopes International Clinics provide convenient youth-friendly services that are non-judgmental, confidential, and professional.

You can watch the video about our youth-friendly services here: https://www.youtube.com/watch?v=utNZGM0QfIE&t=164s

If you have any questions about sexual education or other contraceptive methods consult with @MarieStopesKH now:
✓ Send a Facebook message
✓ Every day from 7 am to 5 pm
✓ 012 999 002 or 098 999 102
✓ Send a message via LINE, Viber, WhatsApp, WeChat 093 24 08 23
✓ www.mariestopes.org.kh/contactus

References:

 1. https://www.rfsu.se/om-rfsu/om-oss/in-english/national-work/sexuality-education/about-swedish-sexuality-education/
 2. https://www.unfpa.org/comprehensive-sexuality-education
 3. https://advocatesforyouth.org/resources/fact-sheets/sexuality-education-2/
 4. https://www.voacambodia.com/a/Cambodia-to-teach-LGBT-issues-in-schools-to-tackle-discrimination/5201598.html

វិធីសាស្រ្តក្នុងការប្រើប្រាស់ថ្នាំគ្រាប់ពន្យារកំណើត – How to Use Contraceptive Pills

នៅពេលដែលមនុស្សនិយាយអំពីវិធីសាស្រ្តពន្យារកំណើត វិធីសាស្រ្តដែលពេញនិយមជាង​គេក្នុង​ចំណោម​វិធីសាស្រ្តពន្យារកំណើតទំនើបនោះគឺ វិធីសាស្រ្តប្រើអរម៉ូន ដែលគេហៅថាថ្នាំគ្រាប់ពន្យារកំណើត។ នៅឆ្នាំ ២០១០ ក្រសួងសុខាភិបាលបានធ្វើការសិក្សាទូលំទូលាយទៅលើស្រ្តីដែលប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តពន្យារកំណើតទំនើបនៅប្រទេសកម្ពុជាបាន​រកឃើញថា ការលេបថ្នាំគ្រាប់ពន្យារកំណើតគឺជាវិធីសាស្រ្តពន្យារកំណើត​ដែលស្រ្តីកម្ពុជា​ប្រើច្រើន​ជាងគេ។ យ៉ាងណាមិញ ស្រ្តីមួយចំនួននៅតែមានសេចក្តីព្រួយបារម្ភ​អំពីការប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ​នូវថ្នាំ​គ្រាប់ពន្យារកំណើត ហើយតើពួកគាត់គួរលេបនៅពេលណា ហើយលេបបែបម៉េចដើម្បីទទួលបានប្រសិទ្ធិភាពល្អ។ ហេតុនេះហើយ ពួកយើងនឹងរៀបរាប់ខ្លីៗនូវលំណែនាំនៃការលេបថ្នាំគ្រាប់ពន្យារកំណើតឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួន និង ត្រឹមត្រូវតាមទិសដៅរបស់ថ្នាំ។

ថ្នាំគ្រាប់ពន្យារកំណើតលេបតាមពិតទៅគឺមាន ២ ប្រភេទ នោះគឺ៖ ថ្នាំគ្រាប់ពន្យារកំណើតដែលមានអរម៉ូន ២ រួមបញ្ចូលគ្នារវាងអរម៉ូន estrogen និង progesterone ហើយមួយប្រភេទទៀត​នោះគឺជា​ថ្នាំ​គ្រាប់ពន្យារកំណើត​ដែលមានតែអរម៉ូនមួយគត់នោះគឺ progesterone។

នៅក្នុងអត្ថបទនេះ យើងនឹងផ្តោតសំខាន់ទៅលើប្រភេទថ្នាំគ្រាប់ពន្យារកំណើតដែលពេញនិយមនោះគឺ ថ្នាំដែលមានអរម៉ូនទាំង ២។

វិធីសាស្រ្តក្នុងការលេបថ្នាំគ្រាប់ពន្យារកំណើត

ថ្នាំគ្រាប់ពន្យារកំណើតភាគច្រើនមានជាប្រអប់ដែលមាន ២៨ គ្រាប់ និង​ ប្រអប់ដែលមាន ២១ គ្រាប់។ នៅពេលដែលអ្នកទិញថ្នាំគ្រាប់ពន្យារកំណើត ភាគច្រើនគេតែងតែមានការណែនាំ​ប្រាប់នូវវិធីលេបថ្នាំ​ត្រឹមត្រូវ​ស្រាប់ហើយនៅសំបកកញ្ចប់។ យ៉ាងណាមិញ ថ្នាំគ្រាប់ពន្យារកំណើតជានិច្ចជាកាលតែងតែមានលំណែ​នាំ​ងាយយល់ដូចខាងក្រោម។

សម្រាប់ថ្នាំគ្រាប់ពន្យារកំណើតដែលមាន ២៨ គ្រាប់ អ្នកចាំបាច់ត្រូវតែលេបវា ២៨ ថ្ងៃជាប់គ្នា (១​ គ្រាប់ក្នុងមួយថ្ងៃ) ដោយមិនឲ្យរំលងនោះទេ។ នៅក្នុងនោះមានថ្នាំពន្យារកំណើតអរម៉ូន ២១​ គ្រាប់ ហើយថ្នាំរំលឹក ឬ ថ្នាំស្ករ ដែលមិនមានឥទ្ធិពលអ្វីនោះចំនួន ៧ គ្រាប់។ នៅពេលដែលលេបអស់ហើយ ត្រូវតែទិញមួយប្រអប់ទៀតលេបនៅថ្ងៃទី​ ២៩។ ដូចនេះកុំភ្លេចទិញមកទុកផងណា អ្នកទាំងអស់គ្នា! អ្វីដែលអ្នកគួរដឹងគឺអ្នកអាចមានការហូរឈាមតិចតួចនៅចំនួន ៧ ថ្ងៃដែលអ្នកលេបថ្នាំរំលឹកនោះ ប៉ុន្តែ​វាមិនមាន​អីគួរឲ្យភ័យនោះទេ។ អ្នកត្រូវបានការពារពីការមានផ្ទៃពោះដដែលក្នុងកំឡុងពេលដែលលេបថ្នាំរំលឹក ៧ ថ្ងៃនោះ។ ឧទាហរណ៍មួយនៃថ្នាំ ២៨ គ្រាប់គឺEva Marvelon ដែលអ្នកអាចទិញបាននៅគ្រាប់​ឱសថស្ថាននៅ​ប្រទេសកម្ពុជា។

រីឯសម្រាប់ថ្នាំពន្យារកំណើតដែលមាន ២១​ គ្រាប់វិញ គឹវាមានតែ ២១ គ្រាប់ ហើយវាមិនមានថ្នាំរំលឹកនោះទេ។ ហេតុនេះអ្នកត្រូវលេប ២១ ថ្ងៃជាប់គ្នា ហើយរំលងមិនលេប ៧ ថ្ងៃ។ រួចបន្តលេបនៅថ្ងៃទី ២៩ ។ ស្រ្តីភាគច្រើនមានការហូរឈាមតិចតួចនៅអំឡុងពេល ៧ ថ្ងៃដែលមិនមានការលេបថ្នាំនោះ ប៉ុន្តែបើអ្នករួមភេទកំឡុងពេលនោះ សូមកុំបារម្ភអី អ្នកនឹងត្រូវទទួលការការពារពីការមានផ្ទៃពោះដដែល។ ប៉ុន្តែត្រូវចាំឲ្យច្បាស់ថា បន្ទាប់ពីអត់លេបចំនួន ៧ ថ្ងៃនោះហើយ ត្រូវលេបភ្លាមៗនៅថ្ងៃទី ២៩ ដើម្បីបន្តឲ្យមានការការពារពីការមានផ្ទៃពោះ។ ប្រភេទថ្នាំនេះគឺគេនិយមប្រើប្រាស់ណាស់ ឧទាហរណ៍ដូចជាថ្នាំ យ៉ាសមីនជាដើម។

តើទិញនៅកន្លែងណាដែរ?

ឱសថស្ថានមួយចំនួនតែងតែលក់ថ្នាំពន្យារកំណើតរាងថ្លៃជាងអង្គការដូចជា ម៉ារីស្តូប។ អ្នកអាចរកបាននូវថ្នាំគ្រាប់ពន្យារកំណើត OK Diane Yasmin Floris 35 និង Desolon នៅគ្លីនិកម៉ារីស្តូបនៅក្នុងតម្លៃសមរម្យបាន។

ប្រសិនបើអ្នកមានសំនួរផ្សេងៗទាក់ទងទៅនឹងថ្នាំគ្រាប់ពន្យារកំណើត ឬ វិធីសាស្រ្តពន្យារកំណើតផ្សេងៗ អ្នកអាចប្រឹក្សាជាមួយ @MarieStopesKH តាមរយៈ៖
✓ ផ្ញើសារតាមរយៈហ្វេសប៊ុគ
✓ រៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 7:00 ព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង 5:00 ល្ងាច
✓ 012 999 002 ឬ 098 999 102
✓ ផ្ញើសារតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម LINE, Viber, WhatsApp, WeChat 093 24 08 23
✓ www.mariestopes.org.kh/contactus

[English version]

When people talk about birth control methods, one of the most well-know amongst them is a hormonal contraception method known as oral contraceptive pills. A comprehensive study on women who use modern contraceptive by the Ministry of Health in 2010 found that, the pill was the most popular among all the modern contraceptive methods. However, some women are still unsure about how to correctly use the pill and when they should take them. We will guide you through some simple steps on how to take the pills correctly and prevent unwanted pregnancy.

There are two main types of oral contraceptive pills: combination pills which contains both estrogen and progesterone, and the other one is progestin-only pills which only contains progesterone.

In this blog post, we will be focusing on the more popular type of OCPs (oral contraceptive pills) in Cambodia, which is the combination pills.

How to take OCPs

Most combination pills come in a 28-day pack or a 21-day pack. When you buy oral contraceptives, they generally have instructions on the package on how you should take them, but they usually follow the following instructions.

For a 28-day pack, you usually have to take them for 28 days straight without a break. There are 21 active pills and 7 inactive or reminder pills. You must start another pack right away on day 29. Therefore, you have to buy them before you run out! Take care to know that you might bleed when you’re taking these reminder pills, but no worries, you’ll still be protected from unwanted pregnancy while you are taking reminder pills. Microgynon ED is a 28-day pack OCPs that is currently available for purchase in Cambodia.

For a 21-day pack, there are 21 pills in them. You have to take them for 21 days straight, then no pills are taken for the next 7 days in the 28-day menstrual cycle. Women usually bleed during those 7 days, but you won’t get pregnant during those bleeding days if you have sexual intercourse. Start another pack right away after having taken no pills for 7 days in order to stay protected against pregnancy.  These are the most common types of pills. Yasmin is a 21-day pack oral contraceptive pills.

Where to buy them

Pharmacies usually charge a slightly higher price for contraceptive pills than organizations like Marie Stopes. You can get birth control pills like OK, Diane, and Yasmin, Floris 35, and Desolon at Marie Stopes International Clinics at an affordable price.

If you have any questions about oral contraceptive pills or any other kind of contraceptive methods, consult with @MarieStopesKH now:
✓ Send a Facebook message
✓ Every day from 7 am to 5 pm
✓ 012 999 002 or 098 999 102
✓ Send a message via LINE, Viber, WhatsApp, WeChat 093 24 08 23
✓ www.mariestopes.org.kh/contactus

Sources:

ការទិញ និងប្រើស្រោមអនាម័យ – Condoms 101

នៅក្រោមរបបគ្រប់គ្រងរបស់អ៊ុនតាក់​(UNTAC) ប្រទេសកម្ពុជាជួបប្រទះនឹងសត្រូវមួយដែលមិននឹងស្មានដល់។​ នោះគឺជម្ងឺអេដស៍។

ដើម្បីតទល់ទៅនឹងការរាតត្បាតនៃជម្ងឺអេដស៍ ប្រទេសកម្ពុជាបានដាក់ឲ្យអនុវត្តនូវកម្មវិធីប្រើស្រោមអនាម័យ​ ១០០% នៅ​ឆ្នាំ ១៩៩៨ នៅក្រុងព្រះសីហនុ  និង​បន្តអនុវត្តទ្រង់ទ្រាយជាតិនៅឆ្នាំ ១៩៩៩ បន្ទាប់ពី បាន ឃើញភាពជោគជ័យ នៅប្រទេសថៃ កន្លងមក។ ក្រោយពីបានដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅប្រទេសកម្ពុជា​ អត្រា នៃ ការ កើតជម្ងឺអេដស៍ទាំងករណីចាស់ និងករណីថ្មីចុះពី ១.៧% នៅឆ្នាំ ១៩៩៨ ទៅ ០.៦% នៅឆ្នាំ ២០១៥។

យ៉ាងណាមិញ ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គមួយថ្មី។

អង្គការ UNFPA បានរាយការណ៍ថា៖ «រវាងឆ្នាំ ២០០៥​ និង ២០១៤ ការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យក្នុងស្រទាប់យុវជនបានធ្លាក់ចុះដោយគួរឲ្យកត់សម្គាល់ នៅគ្រប់កម្រិតអប់រំទាំងអស់»។

ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរ UNFPA ក៏បានរកឃើញនូវការកើនឡើងនៃចំនួនភាគរយស្រ្តីវ័យក្មេងដែលសកម្ម ផ្នែកផ្លូវភេទ ដែលបានរាយការណ៍ពីការឆ្លងជម្ងឺកាមរោគផងដែរ។

ហេតុនេះហើយទើបអង្គការម៉ារីស្តូបយើងគិតថាវាជាការចាំបាច់បំផុតក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីស្រោមអនាម័យបន្តទៀតដើម្បីព្យាយាមថែរក្សាកិតិ្តយសកម្ពុជាជាលំដាប់ប្រទេសគំរូក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជម្ងឺអេដស៍។

ប៉ុន្តែ ដើម្បីឈានទៅរកគោលដៅនេះ ប្រជាជនត្រូវយល់ដឹងឲ្យបានច្បាស់អំពីការទិញ និង​ ការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។

របៀបនៃការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវ

តាមពិតទៅស្រោមអនាម័យមានពីរប្រភេទ គឺស្រោមអនាម័យបុរស​ និង​ ស្រោមអនាម័យស្រ្តី។ ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយអំពីស្រោមអនាម័យបុរសព្រោះវាជាអ្វីដែលពេញនិយម ហើយងាយស្រួលនឹងការប្រើប្រាស់ជាង។

១. អ្នកត្រូវប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យថ្មីសម្រាប់សកម្មភាពរួមភេទនីមួយៗ មិនអាចប្រើច្រំដែលបានទេ

 • មុននឹងប្រើប្រាស់ ត្រូវឆែកកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ ហើយហែកកញ្ចប់ស្រោមអនាម័យឲ្យថ្នមៗ កុំឲ្យដាច់រហែកស្រោមដែលនៅខាងក្នុង (កុំប្រើរបស់មុត ឬ យកធ្មេញទៅខាំ)។

២. មុននឹងមានសកម្មភាពណាមួយ សូមពាក់ស្រោមអនាម័យនៅពេលដែលលិង្គកំពុងឡើងរឹង​ដោយដាក់ផ្នែកដែលរមូលខាងចុងមកខាងក្រៅនៅចុងលិង្គ។

 • ចាំបាច់ត្រូវតែពាក់ស្រោមអនាម័យមុននឹងប៉ះពាល់ដៃគូរបស់អ្នក។

៣. ពន្លាស្រោមអនាម័យបន្តិចម្តងៗ រហូតពន្លាដល់ដើមលិង្គ។

 • ប្រសិនបើស្រោមអនាម័យពិបាកក្នុងការពន្លា នេះមានន័យថាស្រោមអនាម័យនោះបញ្ច្រាស ខូច ឬចាស់ពេក។ អ្នកគួរតែបោះវាចោល ហើយប្រើស្រោមអនាម័យថ្មី។

៤. ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការបញ្ចេញទឹកកាម អ្នកត្រូវកាន់ស្រោមនៅខាងដើមលិង្គឲ្យជាប់​រួចយកម្រាមដៃ​កាន់​ចុងស្រោមហើយដកឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលលិង្គនៅកំពុងរឹង

 • ត្រូវដកស្រោមចេញដោយកុំឲ្យមានហ៊ាទឹកកាមចេញពីក្នុងស្រោម
 • អ្នកត្រូវប្រើស្រោមអនាម័យថ្មីសម្រាប់សកម្មភាពរួមភេទមួយទៀត

៥. ត្រូវបោះចោលស្រោមអនាម័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវ កុំបោះចូលក្នុងបង្គន់ព្រោះវានាំឲ្យស្ទះ។

ការទិញស្រោមអនាម័យ

នៅប្រទេសកម្ពុជា អ្នកអាចទិញស្រោមអនាម័យបានដោយមិនចាំបាច់សុំវេជ្ជបញ្ជាពីវេជ្ជបណ្ឌិត។ អ្នកអាចរកវាបាននៅគ្រប់ម៉ាត និង ឱសថស្ថានទាំងអស់នៅប្រទេសកម្ពុជា តែបើមានអារម្មណ៍ថាអៀន ឬ ចង់លាក់ការសម្ងាត់ អ្នកក៏អាចមកទិញស្រោមអនាម័យនៅអង្គការម៉ារីស្តូបគ្រប់សាខាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ។

វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការចងចាំថាការទិញស្រោមអនាម័យមិនមែនទិញបានតែបុរសនោះទេ។ ស្រីក៏ទិញបានដែរ។

អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនគួរគិតថាវាជារឿងអាម៉ាសអាប់ឱន ឬ អាសអាភាសសម្រាប់ស្រ្តីសកម្មខាងផ្លូវភេទធ្វើការទិញស្រោមអនាម័យនោះទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ នោះមានន័យថាស្រ្តីនោះគាត់អាចការពារខ្លួនពីជម្ងឺកាមរោគ និង ការមានកូនមិនបានព្រៀងទុក នៅពេលដែលដៃគូរបស់ពួកគេមិនមានស្រោមអនាម័យមុននឹងពេលរួមភេទ។ ការទិញស្រោមអនាម័យគឺសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា មិនប្រកាន់ភេទណាមួយទេ។

ដូចនេះហើយ សូមការពារខ្លួនពីជម្ងឺកាមរោគ និង​ការមានកូនមិនព្រៀងទុកដោយការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យ។

ប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យ និង កន្លែងដែលអាចរកទិញស្រោមអនាម័យបាន អ្នកអាចទាក់ទង Marie Stopes តាមរយៈ៖

✓ ផ្ញើសារតាមរយៈហ្វេសប៊ុក
✓ 012 999 002 ឬ 098 999 102
✓ ផ្ញើសារតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម LINE, Viber, WhatsApp, WeChat 093 24 08 23
✓ www.mariestopes.org.kh/contactus

ឯកសារយោង៖

 1. Godwin, P., Wantha, S. S., & Vun, C. (2016, March 21). Peter Godwin. Retrieved May 4, 2020, from https://www.persee.fr/doc/espos_0755-7809_2000_num_18_2_1950
 2. Condoms and Cambodia. (2017, April 6). Retrieved May 4, 2020, from https://cambodia.unfpa.org/en/news/condoms-and-cambodia
 3. CDC. (2016, July 6). How to Use a Male Condom. Retrieved May 5, 2020, from https://www.cdc.gov/condomeffectiveness/male-condom-use.html
 4. Rojanapithayakorn, W. (2006, November). The 100% condom use programme in Asia. Retrieved May 4, 2020, from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17101421
 5. MSI Guidelines for Male and Female Condoms – Marie Stopes International (2015)

Under UNTAC rule, Cambodia faced an uncanny enemy – The AIDs epidemic.

To combat this, the 100% condom used program that was first implemented in Thailand in 1989 made its way to Cambodia’s Sihanoukville in 1998 and was implemented nationwide in 1999. The program was a success, national HIV prevalence dropped from 1.7% in 1998 to 0.6% in 2015.

However, Cambodia is facing a new challenge.

UNFPA reported that, “Between 2005 and 2014, condom use among young people dropped significantly across all education levels.”

At the same time, there has been an increase in the percentage of sexually active young women reporting STIs.

This is why we must once again raise awareness about the use of condom to continue the efforts that have made Cambodia a model for the fight against the AIDs epidemic. People need to know how to buy and use condom properly for that to happen.

How to use a condom

Although there are two types of condoms, male and female condom. For the purpose of common use, we will be focusing on how to use external condoms or male condoms.

 1. Use a new condom for each act of sex
 2. Before using, check the expiration date, and tear the package carefully so as to not damage the content.
 3. Before any physical contact, place the condom on the tip of the erect penis with the rolled side out
 4. Put the condom on before it makes any contact with your partner.
 5. Unroll the condom all the way to the base of the erect penis
 6. If the condom does not unroll easily, it may be on backwards, damaged, or too old. Throw it away and use a new condom.
 7. Immediately after ejaculation, hold the rim of the condom in place and withdraw the penis while it is still erect
 8. Slide the condom off without spilling any semen.
 9. Use a new condom for every new sex act.
 10. Dispose of the used condom safely.

How to buy condoms

In Cambodia, you can get condoms without a prescription. You can find male condoms at almost every mart and pharmacy in town. If you’re feeling shy about buying condoms at such places, you can also find them at every Marie Stopes International Clinic in Cambodia at a cheap price.

It’s also important to remember that buying condoms isn’t only for men. People should know that it is not a shameful or promiscuous thing for sexually active women to buy and stock up on condoms, it only means that they know how to protect themselves from unknown diseases and unwanted pregnancy in case they consent to have sexual intercourse, and their male partner does not have any on-hand. Buying condoms is for all genders. Condoms for all.

So, please stay protected from STIs and unwanted pregnancy by using condoms!

If you wish to know more about how to use condoms or where to buy them, you can consult with @MarieStopesKH now:
✓ Send a Facebook message
✓ Every day from 7 am to 5 pm
✓ 012 999 002 or 098 999 102
✓ Send a message via LINE, Viber, WhatsApp, WeChat 093 24 08 23
✓ www.mariestopes.org.kh/contactus

Sources:

 1. Godwin, P., Wantha, S. S., & Vun, C. (2016, March 21). Peter Godwin. Retrieved May 4, 2020, from https://www.persee.fr/doc/espos_0755-7809_2000_num_18_2_1950
 2. Condoms and Cambodia. (2017, April 6). Retrieved May 4, 2020, from https://cambodia.unfpa.org/en/news/condoms-and-cambodia
 3. CDC. (2016, July 6). How to Use a Male Condom. Retrieved May 5, 2020, from https://www.cdc.gov/condomeffectiveness/male-condom-use.html
 4. Rojanapithayakorn, W. (2006, November). The 100% condom use programme in Asia. Retrieved May 4, 2020, from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17101421
 5. MSI Guidelines for Male and Female Condoms – Marie Stopes International (2015)

ការចាក់ទឹកក្រៅពាង និងថ្នាំពន្យារកំណើតបន្ទាន់ – Withdrawal and Emergency Contraception

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ប្លុករបស់ម៉ារីស្តូបម្តងទៀត!

ពួកយើងបានជជែកវែកញែកពិភាក្សាអំពីប្រធានបទប្លែកៗច្រើនណាស់ តាំងពីការមករដូវបន្ទាប់ពីការសម្រាលកូន រហូតដល់ប្រធានបទ​ដែលនិយាយអំពីការពិភាក្សាជាមួយនឹងដៃគូទាក់ទងទៅនឹងការរំលូតគភ៌។

ដូចនេះ ថ្ងៃនេះយើងក៏មកនឹងនិយាយពីប្រធានបទដែលសំខាន់ដែរ។ នោះទាក់ទងទៅនឹងវិធីសាស្រ្តពន្យារកំណើតដំបូងគេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត ដែលគេហៅថាវិធីសាស្រ្តចាក់ទឹកក្រៅពាង។

ការថ្លឹងថ្លែងអត្ថប្រយោជន៍ និង ភាពបរាជ័យ

អ៊ីចឹងតើអ្វីទៅជាវិធីសាស្រ្តចាក់ទឹកក្រៅពាង? វាជាការដកលិង្គបុរសចេញពីទ្វារមាសស្រ្តីមុនពេលបញ្ចេញទឹកកាម ក្នុងគោលបំណងរារាំងកុំឲ្យស្ពែមបុរសទៅបង្កកំណើតទៅលើអូវុលរបស់ស្រ្តីបាន។

សព្វថ្ងៃនេះ ទោះបីជាគេនៅតែប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តចាក់ទឹកក្រៅពាងនៅទូទាំងពិភពលោក (៥%) តែវាមិនពេញនិយមដូចជាការចងដៃស្បូនស្រ្តី (២៤%) និង ការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យសម្រាប់បុរស (២១%)។

យ៉ាងណាមិញ តថភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺវារាងខុសពីនិន្នាការទូទាំងពិភពលោកបន្តិច។ នៅឆ្នាំ ២០១៤ Cambodia DHS បានរកឃើញថា វិធីសាស្រ្តចាក់ទឹកក្រៅពាងគឺជាវិធីសាស្រ្តដែលគេនិយមប្រើជាងគេទី ២ (២៧.៩%) បន្ទាប់ពីថ្នាំគ្រាប់ពន្យារកំណើត (៣១.៩%)។ អញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាប្រជាជនកម្ពុជាយើងនៅតែនិយមប្រើវិធីសាស្រ្តនេះ ទោះបីជាវាមិនមែនជាវិធីសាស្រ្តពន្យារកំណើតដែលល្អជាងគេក៏ដោយ ហេតុនេះហើយទើបយើងត្រូវយល់ដឹងពីវាឲ្យបានច្រើន។

តោះយើងចាប់ផ្តើមនិយាយពីរឿងល្អមុនទៅចុះ។ តាមធម្មតា វិធីសាស្រ្តចាក់ទឹកក្រៅពាងវាប្រាកដជាមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនោះឡើយ ព្រោះវាមិនបានប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ជំនួយអ្វីក្រៅពីការដកប្រដាប់ភេទបុរសចេញពីទ្វារមាសស្រ្តីនោះទេ។ ដូចនេះបើយើងប្រៀបធៀបវាទៅនឹងវិធីសាស្រ្តពន្យារកំណើតផ្សេងៗ ពិតណាស់ដែលវាមិនសូវមានផលរំខានពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាព ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវចាំថាវាមិនអាចការពារពីជំងឺកាមរោគបានដូចជាស្រោមអនាម័យបាននោះទេ។

ណាមួយ វិធីសាស្រ្តនេះមានភាគរយការពារការមានផ្ទៃពោះទាបជាងវិធី​សាស្រ្ត​ពន្យារកំណើត​ផ្សេងៗទៀត។ ភាគរយនៃការជោគជ័យ គឺមានតែ ៧៨% នោះទេ។ មូលហេតុទីមួយ គឺទឹករំអិលដែលបញ្ចេញមុននឹងចេញទឹកកាមនោះ អាចនឹង​មានស្ពែមតិចតួចនៅក្នុងនោះ ហើយនឹងអាចបង្កកំណើតបាន។ ទីពីរ ទោះបីជាទឹកកាមវានៅប្រដាប់ភេទខាងក្រៅរបស់ស្រ្តីក៏ដោយក៏អាចហៀរចូលទៅក្នុងទ្វារមាសហើយបង្កកំណើតដោយចៃដន្យបានដែរ។ ជាចុងក្រោយ វាត្រូវការការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ និង ខ្លួនប្រាណខ្លាំងណាស់ក្នុងការដកប្រដាប់ភេទទាន់ពេល​មុននឹងការបញ្ចេញទឹកកាម។

តើវិធីសាស្រ្តពន្យារកំណើតបន្ទាន់អ្វីខ្លះដែលអ្នកអាចប្រើប្រាស់បានក្នុងករណីបរាជ័យ?

ចម្លើយគឺមានវិធីសាស្រ្តពន្យារកំណើតបន្ទាន់ចំនួនពីរដែលអ្នកអាចប្រើក្នុងករណីដែលវិធីសាស្រ្តចាក់ទឹកក្រៅពាងបរាជ័យ ឬមួយអ្នកមានការបរាជ័យទាក់ទិនទៅនឹងវិធីសាស្រ្តពន្យារកំណើតផ្សេងទៀត (ឧទាហរណ៍ ដូចជាការរហែកស្រោមអនាម័យជាដើម។)

ថ្នាំគ្រាប់ពន្យារកំណើតបន្ទាន់ គឺជាថ្នាំគ្រាប់ពន្យារកំណើតសម្រាប់លេប ដែលមានកម្រិតអរម៉ូនរាងខ្ពស់ជាងថ្នាំគ្រាប់ពន្យារកំណើតធម្មតា ហើយអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែប្រើប្រាស់វាក្នុងកំឡុងពេល ៥ថ្ងៃ (១២០ ម៉ោង) ឬ ៣ថ្ងៃ (៧២ ម៉ោង) បន្ទាប់ពីការរួមភេទ អាស្រ័យទៅលើប្រភេទ និង ម៉ាកថ្នាំ។ យ៉ាងណាមិញ អ្នកត្រូវចងចាំថា បើអ្នកលេបវាកាន់តែលឿនបន្ទាប់ពីការរួមភេទ គឺវាកាន់តែមានប្រសិទ្ធិភាព។ អ្នកជំនាញក៏ណែនាំផងដែរថា ចំពោះអ្នកដែលសកម្មភាពក្នុងការរួមភេទមិនគួរប្រើប្រាស់ថ្នាំគ្រាប់ពន្យារកំណើតបន្ទាន់ធ្វើជាវិធីសាស្រ្តពន្យារកំណើតចម្បងនោះទេ ព្រោះមានវិធីសាស្រ្តពន្យារកំណើតយូរអង្វែងផ្សេងទៀតដែលមានប្រសិទ្ធិភាពល្អជាង។

ការដាក់កងក្នុងស្បូន មិនត្រូវបានប្រជាជនកម្ពុជាច្រើននាក់ដឹងថាជាវិធីសាស្រ្តពន្យារកំណើតបន្ទាន់នោះទេ តែអ្នកគួរតែដឹងថាវាជាវិធីសាស្រ្តពន្យារកំណើតបន្ទាន់ដែលល្អជាងគេនៅពេលឥឡូវនេះ។ វាអាចបង្ការការមានកូនដោយចៃដន្យរហូតដល់ ៩៩.៩% ប្រសិនបើអ្នកអាចដាក់វាទាន់មុនពេល ៥ ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការរួមភេទ។ ចំនុចមួយដែលអ្នកគួរតែចាប់អារម្មណ៍នោះគឺ ប្រសិនបើអ្នកសកម្មក្នុងការរួមភេទ នេះជាវិធីសាស្រ្តពន្យារកំណើតបន្ទាន់ដែលសាកសមនឹងអ្នកជាង។

ការច្រានចោលការយល់ខុសពីថ្នាំគ្រាប់ពន្យារកំណើតបន្ទាន់

ធ្លាប់លឺច្រើនមកហើយ អ្នកដែលនិយាយរឿងប្លែកៗទាក់ទងទៅនឹងថ្នាំគ្រាប់ពន្យារកំណើតបន្ទាន់។ ការយល់ខុសដែលពេញនិយមជាងគេបំផុតនោះ គឺដែលគេនាំគ្នានិយាយថាថ្នាំគ្រាប់ពន្យារកំណើតបន្ទាន់បង្កឲ្យស្រ្តីមិនអាចមានកូនបាន។ សូមបញ្ជាក់ថា នេះគឺជាការយល់ខុសទាំងស្រុងតែម្តង។ វាក៏មិនបង្កឲ្យកូនរបស់អ្នកមានភាពមិនប្រក្រតីនៃរាងកាយនោះទេ។ មុខងារពិតរបស់ថ្នាំគ្រាប់ពន្យារកំណើតបន្ទាន់គឺគ្រាន់តែពន្យារការទម្លាក់អូវុលតែប៉ុណ្ណោះ វាមិនបង្កឲ្យមានការរំលូតកូន ឬ បង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្រ្តីដែលមានផ្ទៃពោះស្រាប់នោះទេ។

ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកត្រូវដឹងថាការលេប​ថ្នាំគ្រាន់ពន្យារកំណើតបន្ទាន់មុននឹងរួមភេទ មិនអាចបង្ការការមានគភ៌បាននោះទេ។ អ្នកត្រូវចាំបាច់លេបវាបន្ទាប់ពីការរួមភេទនីមួយៗ។ ហេតុនេះហើយបានជា អ្នកជំនាញណែនាំឲ្យមនុស្សទូទៅប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តពន្យារកំណើតរយៈពេលវែង ជាជាងការលេបថ្នាំគ្រាប់ពន្យារកំណើតបន្ទាន់រាល់ពេលរួមភេទម្តងៗ។ ប៉ុន្តែ វាមិនបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីទេ ប្រសិនបើអ្នកឧស្សាហ៍ប្រើប្រាស់ថ្នាំគ្រាប់ពន្យារកំណើតបន្ទាន់បន្ទាប់ពីការរួមភេទជាច្រើនដង ទោះបីជាក្នុងវដ្តរដូវតែមួយក៏ដោយ។

ថ្នាំគ្រាប់ពន្យារកំណើតបន្ទាន់អាចបង្កឲ្យមានផលវិបាកមួយចំនួនដូចជា ការហូរឈាមពីទ្វារមាសបន្តិចបន្តួច ការមក
រដូវមិនទៀង ការចុកពោះ ការវិលមុខ ឬ ឈឺក្បាល។ ប៉ុន្តែផលវិបាកទាំងនេះវាមិនមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីទេ ហើយភាគច្រើនបាត់ទៅវិញក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោង។

ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញថ្នាំគ្រាប់ពន្យារកំណើតបន្ទាន់ក្រៅពីឱសថស្ថានទូទៅ ឬ អ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ដាក់កងក្នុងស្បូន អ្នកអាចទិញវា និង ទទួលបានសេវាកម្មទាំងនេះបាននៅគ្លីនិកម៉ារីស្តូបនៅទូទាំងប្រទេស។

ប្រសិនបើអ្នកមានសំនួរផ្សេងៗទាក់ទងទៅនឹងវិធីសាស្រ្តចាក់ទឹកក្រៅពាង វិធីសាស្រ្តពន្យារកំណើតបន្ទាន់ ឬ វិធីសាស្រ្តពន្យារកំណើតផ្សេងៗ អ្នកអាចប្រឹក្សាជាមួយ @MarieStopesKH តាមរយៈ៖
✓ ផ្ញើសារតាមរយៈហ្វេសប៊ុគ
✓ រៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 7:00 ព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង 5:00 ល្ងាច
✓ 012 999 002 ឬ 098 999 102
✓ ផ្ញើសារតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម LINE, Viber, WhatsApp, WeChat 093 24 08 23
✓ www.mariestopes.org.kh/contactus

Welcome back to the Marie Stopes blog!

We have discussed some interesting things so far involving a wide range of topic from post-partum menstruation to how to discuss with your partner about abortion.

Today we’ll be exploring another important topic. In contraception talk, we will be focusing on one of the first techniques of family planning known as The Withdrawal Method.

Weighing the benefits and failures

So, what is the withdrawal method? It’s the act of withdrawal of the penis before ejaculation as to prevent the sperm in the semen from entering the vaginal lumen.

Today, although this traditional method of contraception is still widely used with 5% of users worldwide, it’s nothing compared to female sterilization (24%) and male condom (21%).

However, the trend in Cambodia looks a little different compared to world statistics. In 2014, Cambodia DHS conducted a survey on contraception use in Cambodia. The survey found that withdrawal was the second most used contraception method (27.9%) only being beaten by oral contraceptives (31.9%). This means that a lot of people still prefer this traditional contraception method to others, which is why it is important for sexual partners to understand what choices are available to them and whether this method is what’s best for them.

Let’s start by talking about the good. Naturally, the withdrawal method has virtually zero ill effects on health since it is only reliant upon the withdrawal of the penis from the vaginal lumen before ejaculation. Compared to other methods of contraception, it’s true that they incur relatively lower risks. However, this method does not prevent against STIs like condom does.

The downside to the withdrawal method is that the pregnancy prevention rate is lower than other non-traditional methods. The success rate is only about 78%. For one, pre-cum or the pre-ejaculate might contain sperm that is viable to impregnate. Secondly, even if the semen lands on the vulva, it’s not impossible for the sperm to swim to the vaginal opening. Last but not least, you need a lot of self-control to withdraw the penis on time.

What emergency contraception options are available?

There are two notable emergency contraception methods that you can get when the withdrawal method fails, or when other contraceptive methods fall short (e.g. condom breaking…, etc.).

Emergency contraceptive pills are oral contraceptives with a slightly higher dose of hormone that can be used within 120 hours (5 days) or 72 hours (3 days) depending on the brand of the ECPs. It’s important to note that the earlier you take the ECPs, the more effective it will be. However, it’s recommended that you only use ECPs sporadically and not as the main contraceptive method if you’re sexually active.

Copper IUD is not well known in Cambodia as an emergency contraception option, but it’s important to know that it is, by far, the best emergency contraception method there is. It can prevent pregnancy up to 99.9% if they are placed within 5 days of unprotected intercourse. An important point to note is, if you are sexually active, this is the better contraception method than ECPs.

Destroying myths about ECPs

There are many odd things that were said about ECPs and contraception methods in general. The most popular one was that ECPs will cause infertility in women – This is absolutely UNTRUE. They also do not cause birth defects. The true function of ECPs is to delay ovulation, they do not cause abortion or disrupt an existing pregnancy.

You must be aware that you have to take ECPs after every sexual intercourse in order to prevent pregnancy, their effect is to delay ovulation after intercourse, you cannot use them to prevent FUTURE sexual acts. To simply put it, they are not effective if taken before sex. This is why long-term contraception method is recommended, rather than taking ECPs every time you have intercourse. Although, it must be noted that it is completely safe for you to take ECPs frequently, even during the same menstrual cycle.

However, they do come with some side effects such as slight bleeding, irregular period, abdominal pain, nausea, or dizziness. But the side effects are not harmful and generally resolve within 24 hours.

If you wish to purchase emergency contraceptive pills outside of pharmacies or you wish to get copper IUD, you can get these services with confidentiality at Marie Stopes clinics all over the country.

Sources:

 1. https://gynopedia.org/Cambodia
 2. https://path.azureedge.net/media/documents/RH_pharmacy_toolbox.pdf
 3. https://www.fpv.org.au/for-you/i-dont-want-to-get-pregnant/contraception-without-hormones/withdrawal-method-pulling-out
 4. https://dhsprogram.com/publications/publication-FA105-Further-Analysis.cfm
 5. www.plannedparenthood.org/learn/morning-after-pill-emergency-contraception/how-does-copper-iud-work-emergency-contraception.

If you have any questions about the withdrawal method, emergency contraception and other contraceptive methods, consult with @MarieStopesKH now:
✓ Send a Facebook message
✓ Every day from 7 am to 5 pm
✓ 012 999 002 or 098 999 102
✓ Send a message via LINE, Viber, WhatsApp, WeChat 093 24 08 23
✓ www.mariestopes.org.kh/contactus

សារទាក់ទងនឹងកូវីដ១៩ កូរ៉ូណាវីរុស – A message regarding COVID-19 coronavirus

យើងនៅទីនេះដើម្បីគាំទ្រអ្នកជាមួយសេវាកម្មទាំងឡាយរបស់យើងក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺឆ្លង វីរុសកូវីដ១៩ ប៉ុន្តែសូមអ្នកអានការណែនាំរបស់យើង​អំពីការ​កែប្រែរបស់យើងមួយចំនួនដែលយើងនឹងធ្វើដើម្បីការពារអ្នក​ និងសហគមន៍៖

តើអ្វីជាកូវីដ១៩ កូរ៉ូណាវីរុស?

ជំងឺកូវីដ១៩ ឬកូរូណាវីរូសគឺជាជំងឺដែលបណ្តាលមកពីវីរុសថ្មីដែលរីករាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅទូទាំងពិភពលោក។​ វាអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមរបស់អ្នក – សួតនិងផ្លូវដង្ហើមរបស់អ្នក។​ វាអាចឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់តាមរយៈមេរោគដែលមាននៅលើដៃ និងលើផ្ទៃផ្សេងៗ នៅពេលអ្នកផ្ទុកមេរោគក្អក ឬកណ្តាស់។

មនុស្សជាច្រើននឹងជាសះស្បើយឡើងវិញបន្ទាប់ពីឆ្លងជំងឺនេះរយៈពេលពី ១ ទៅ ២ សប្តាហ៍ប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនមានហានិភ័យខ្ពស់ហើយអាចនឹងធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរពីជំងឺឆ្លងកូវីដ ១៩ នេះ។

យើងនៅតែបន្តផ្តល់សេវាកម្មជាធម្មតានៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលនៃការឆ្លងវីរុសកូវីដ ១៩។ ទោះយ៉ាងណា នឹងមានការផ្លាស់ប្តូរខ្លះចំពោះមធ្យោបាយដែលយើងត្រូវធ្វើ និងផ្តល់ការណែនាំខ្លះដែលយើងនឹងស្នើសុំឱ្យអនុវត្តន៍តាម។

របៀបការពារខ្លួនអ្នកពីវីរុសកូវីដ១៩

 • កុំប៉ះពាល់មុខរបស់អ្នក
 • លាងសម្អាតដៃរបស់អ្នកឲ្យបានញឹកញាប់ ដោយលាងយ៉ាងតិច ២០ វិនាទី។
 • បិទច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកដោយក្រដាស់ ឬកែងដៃនៅពេលក្អកឬកណ្តាស់។
 • ព្យាយាមនៅឲ្យឆ្ងាយពីនរណាម្នាក់ដែលមានរោគសញ្ញាកូវីដ១៩ (ក្អក កណ្តាស់)​ ​យ៉ាងតិចមួយម៉ែត្រ ដើម្បីជៀសវាងហានិភ័យដែលបណ្តាលឲ្យឆ្លង។  
 • សូមនៅផ្ទះប្រសិនបើអ្នកមានរោគសញ្ញាទាំងនេះ

រោគសញ្ញានៃជំងឺកូវីដ១៩​មាន៖

 • ឈឺក្បាល
 • ឈឺសាច់ដុំ
 • ឡើងកំដៅខ្លាំង
 • ចាប់ផ្តើមក្អកញឹកញាប់- នេះមានន័យថាក្អក ៣-៤​ដង រៀងរាល់ម៉ោង ប្រសិនបើអ្នកតែងតែក្អក​ជាធម្មតា នោះក្នុងករណីនេះការក្អកអាចខ្លាំងជាងមុន
 • ពិបាកដកដង្ហើម

ដើម្បីការពារអ្នកដទៃនៅក្នុងសហគមន៍របស់អ្នក សូមស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះហើយនៅឆ្ងាយពីមនុស្សតាមដែលអាចធ្វើបាន ប្រសិនបើអាចមានរោគសញ្ញាទាំងនេះ។ សូមកុំទៅមណ្ឌលសុខភាព ឱសថស្ថាន ផ្សារ ឬហាងលក់ទំនិញទាំងឡាយ ឬកន្លែងណាមួយដែលអ្នកអាចនឹងមានទាក់ទងជាមួយមនុស្សផ្សេងទៀត។

តើគួរនៅផ្ទះរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃ?

ប្រសិនបើអ្នកមានរោគសញ្ញានៃជំងឺកូវីដ ១៩ អ្នកត្រូវស្នាក់នៅផ្ទះរយៈពេល ១៤ ថ្ងៃ ឬរហូតដល់រោគសញ្ញារបស់អ្នកបានធូរស្រាលទាំងស្រុង។

អ្នកនឹងត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវវិធានការអនាម័យយ៉ាងតឹងរឹង។ This includes: នេះរួមបញ្ចូលទាំង៖

 • លាងដៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវបន្ទាប់ពីចេញខាងក្រៅផ្ទះ មុនពេលនិងក្រោយពីបានប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកដទៃប្រសិនជាអាច ត្រូវប្រើបន្ទប់ទឹក និងបន្ទប់ដេកទីទៃ
 • កុំប្រើពែង ឬសម្ភារៈផ្ទះបាយរួមគ្នា
 • លាងសម្អាតផ្ទៃផ្សេងៗរាល់ថ្ងៃ
 • ពាក់ម៉ាស់ប្រសិនបើក្អក ឬកណ្តាស់។
 • ព្យាយាមរក្សាគម្លាតយ៉ាងតិចបំផុត១ម៉ែត្រពីអ្នកដទៃ

ប្រសិនបើអ្នករស់នៅជាមួយអ្នកដែលមានរោគសញ្ញា អ្នកត្រូវស្នាក់នៅផ្ទះរយៈពេល ១៤ ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃដែលមនុស្សដំបូងនៅក្នុងផ្ទះចាប់ផ្តើមមានរោគសញ្ញា។ អ្នកនឹងត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវវិធានការអនាម័យយ៉ាង ខ្ចាប់ខ្ជួន។ នេះរួមមាន៖

 • ក្រៅ មុនពេល និងក្រោយពេលបានប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកឈឺ និងគ្រប់ទីកន្លែងដែលអ្នកឈឺបានប៉ះពាល់។
 • ប្រសិនជាអាចត្រូវប្រើបន្ទប់ទឹក និងបន្ទប់ដេកទីទៃពីគ្នា
 • កុំប្រើពែង ឬសម្ភារៈផ្ទះបាយរួមគ្នា
 • សម្អាតទីកន្លែងជាប្រចាំ
 • ប្រើស្រោមដៃដើម្បីធ្វើការបោកគក់សំលៀកបំពាក់អ្នកជំងឺ
 • បើអាចធ្វើបានត្រូវឲ្យអ្នកជំងឺឈឺពាក់ម៉ាស់ ពេលក្អក ឬកណា្តស់។
 • ព្យាយាមរក្សាគម្លាតយ៉ាងតិចបំផុត១ម៉ែត្រពីអ្នកដទៃ

ប្រសិនបើអ្នក ឬនរណាម្នាក់នៅក្នុងបន្ទុក មានរោគសញ្ញាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅៗដូចជា ពិបាកដកដង្ហើម ឈឺចាប់ ឬមានសម្ពាធជាប្រចាំក្នុងទ្រូង ការចាប់ផ្តើមនៃការភាន់ច្រឡំ ឬផ្ទៃមុខ និងបបូរមាត់មានពណ៌ខៀវសូមធ្វើតាមការណែនាំថ្នាក់ជាតិ ស្តីពីការទាក់ទងដើម្បីស្វែងរកជំនួយ។

ការផ្លាស់ប្តូរចំណុចសេវាកម្មរបស់យើង

ប្រសិនបើអ្នកមិនបង្ហាញរោគសញ្ញានៃជំងឺកូវីដ១៩ យើងនៅតែអាចផ្តល់សេវាកម្មរបស់យើងជូនអ្នកដូចធម្មតា។ យើងនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងចំណុចសេវាកម្មរបស់យើងរួមមាន៖

 • យើងសំណូមពរឲ្យអ្នកកុំមកកន្លែងផ្តល់សេវា ប្រសិនបើអ្នកមានរោគសញ្ញាជំងឺកូវីដ១៩។
 • ប្រសិនបើអ្នកមកទទួលសេវា សូមកុំនាំអ្នកដទៃមកជាមួយអ្នក
 • យើងនឹងសួរថាតើអ្នកមានរោគសញ្ញាដែលបង្ហាញពីវីរុសកូវីដ១៩ ដែរឬទេ នៅពេលមកដល់?
 • សំណូមពរឲ្យអ្នកលាងដៃ ឬប្រើជែលសម្អាតដៃពេលអ្នកមកដល់
 • អ្នកនឹងត្រូវបានស្នើសុំឲ្យអង្គុយដាច់ដោយឡែកពីអតិថិជនផ្សេងទៀតនៅក្នុងបន្ទប់រង់ចាំដោយមាន
 • កន្លែងអង្គុយនៅខាងក្រៅបន្ថែមតាមតែអាចធ្វើទៅបាន
 • អ្នកនឹងអង្គុយនៅឆ្ងាយពីអ្នកផ្តល់សេវា
 • គ្លីនិករបស់យើងត្រូវបានសម្អាតជាប្រចាំ ប៉ុន្តែយើងនឹងបង្កើនការប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគរវាងអតិថិជនដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពដល់មនុស្សគ្រប់គ្នា

ដំបូន្មានទូទៅស្តីពីការបញ្ឈប់ការរីករាលដាលនៃកូវីដ១៩ ឬវីរូសកូរូ៉ណា

អ្នកអាចជួយបញ្ឈប់ការរីករាលដាលជំងឺនៃកូវីធ ១៩ តាមរយៈ

អ្វីដែលត្រូវធ្វើ៖

 • អនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំថ្នាក់ជាតិស្តីពីការចេញទៅក្រៅ និងការដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដោយឡែក
 • លាងលាងដៃរបស់អ្នកជាមួយសាប៊ូនិងទឹកឱ្យបានញឹកញាប់ – ធ្វើយ៉ាងត្រឹមត្រូវយ៉ាងហោចណាស់ ២០ វិនាទី
 • លាងដៃជានិច្ចនៅពេលចូលផ្ទះបន្ទាប់ពីបានចេញទៅខាងក្រៅ
 • លាងដៃជានិច្ចមុនពេលចាប់កាន់អាហារ
 • បិទមាត់ និងច្រមុះរបស់អ្នកដោយប្រើក្រដាស់ ឬដៃអាវ (មិនមែនដៃរបស់អ្នក) នៅពេលអ្នកក្អក ឬកណ្តាស់
 • ដាក់ក្រដាស់ដែលបានប្រើរួចដាក់ក្នុងធុងសំរាមភ្លាមហើយលាងដៃតាមក្រោយ
 • កាត់បន្ថយការនាំភ្ញៀវមកលេងផ្ទះ រួមទាំងមិត្តភក្តិ និងសាច់ញាតិ។
 • ជៀសវាងការទាក់ទងជិតស្និទ្ធជាមួយមនុស្សដែលមានរោគសញ្ញានៃជំងឺកូវីធ ១៩
 • ជៀសវាងការជួបជុំក្នុងសង្គមតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន
 • ជៀសវាងការចូលរួមកម្មវិធីនានាដែលមានច្រើន
 • កុំទៅទីតាំងសុខាភិបាល ឬឱសថស្ថានប្រសិនបើអ្នកមានចេញរោគសញ្ញា

អ្វីដែលមិនត្រូវធ្វើ៖

 • កុំប៉ះមុខរបស់អ្នក។ វីរុសអាចចូលតាមច្រមុះ មាត់ និងភ្នែករបស់អ្នក

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីថែរក្សាខ្លួនអ្នកប្រសិនបើអ្នកមានជំងឺកូវីដ១៩?

 • ផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនដើម្បីឱ្យមានជាតិទឹក – ផឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យទឹកនោមយើងថ្លា
 • លេបថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ដូចជាប៉ារ៉ាសេតាមុល ឬអាស្ពីរីនដើម្បីជួយសម្រួលរោគសញ្ញារបស់អ្នក
 • រក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភក្តិតាមទូរស័ព្ទឬតាមបណ្តាញសង្គមដើម្បីជួយអ្នកឱ្យជៀសផុតពីការបាក់ទឹកចិត្ត ឬឯកោ
 • ធ្វើលំហាត់ប្រាណស្រាលៗ នៅផ្ទះប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអាចធ្វើទៅបាន

អ្នកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការឆ្លងវីរូសជំងឺកូវីដ១៩

អ្នកអាចនឹងមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ប្រសិនបើអ្នក៖

 • មានអាយុលើស៧០ឆ្នាំ
 • កំពុងព្យាបាលជំងឺមហារីក
 • មានជំងឺមហារីកឈាមឬខួរឆ្អឹងដូចជាជំងឺមហារីកគ្រាប់ឈាម
 • មានជំងឺសួតរ៉ាំរ៉ៃ ដូចជាជំងឺ cystic fibrosis ឬជំងឺហឺតធ្ងន់ធ្ងរ
 • មានជំងឺបេះដូង
 • អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែម ឬជំងឺអេដស៍ដែលគ្រប់គ្រងមិនបានល្អ ដែលជាក្រុមមនុស្សដែលងាយក្នុងការឆ្លងរោគ
 • កំពុងផឹកថ្នាំដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធភាពស៊ាំអ្នកចុះខ្សោយ ដូចជាថ្នាំពពួកក័រទីកូអ៊ីត corticosteroids
 • មានផ្ទៃពោះនិងមានជំងឺបេះដូងធ្ងន់ធ្ងរ

ប្រសិនបើអ្នកមានហានិភ័យខ្ពស់​​ វាជាការសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកត្រូវអនិវត្តន៍តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងស្តីពីការបង្ការខ្លួនពីវីរុស និងជៀសវាងរាល់ទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមដែលអាចធ្វើទៅបាននៅពេលវីរុសមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក។

ប្រសិនបើអ្នកមានហានិភ័យខ្ពស់ ហើយវិវត្តទៅជាជំងឺកូវីដ ១៩សូមអនុវត្តន៍តាមការណែនាំរបស់ក្រសួង

ជំងឺកូវីដ ១៩ និងស្រីមានផ្ទៃពោះ

តើជំងឺកូវីដ១៩ នឹងមានឥទ្ធិពលលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដូចម្តេច?

ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមិនទាន់ត្រូវបានគេរកឃើញថាបានបង្ហាញថាមិនស្រួលខ្លួនខ្លាំង ជាងមនុស្សពេញវ័យមានសុខភាពល្អ ប្រសិនបើគាត់ឆ្លងកូវីដ១៩។​ ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះភាគច្រើននឹងមានរោគសញ្ញាស្រាលឬមធ្យមដូចជាជំងឺផ្តាសាយ ឬគ្រុនក្តៅ។

បច្ចុប្បន្ននេះមិនមានភស្តុតាងណាមួយដែលនិយាយថាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ គឺមានហានិភ័យខ្ពស់ជាងមនុស្សដែលមានសុខភាពល្អដទៃទៀត។ ប្រសិនបើអ្នកមានលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀត សូមអានការណែនាំរបស់យើងសម្រាប់អ្នកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់។

តើជំងឺកូវីដ១៩ នឹងបង្កើនឱកាសក្នុងការរលូតកូនមែនទេ?

ជំងឺកូវីដ ១៩ គឺជាជំងឺថ្មីមួយហើយយើងទើបតែចាប់ផ្តើមសិក្សាអំពីវា។ មិនមានភស្តុតាងបង្ហាញពីការកើនឡើងពីហានិភ័យនៃការរលូតកូនទេ។ ក៏មិនមានភស្តុតាងបង្ហាញថាវីរុសអាចចម្លងដល់កូនរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកមានផ្ទៃពោះដែរ។

តើខ្ញុំគួរតែធ្វើការណាត់ជួបគ្រូពេទ្យដើម្បីពិនិត្យ និងថែទាំផ្ទៃពោះដែរឬទេ?

ការណាត់ជួបទាំងនេះពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នក និងកូនរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកមានសុខភាពល្អអ្នកគួរតែចូលរួមក្នុងការណាត់ជួបទាំងនេះធម្មតា។ យើងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងគ្លីនិករបស់យើងដើម្បីដោះស្រាយហានិភ័យនៃវីរូសកូវីដ១៩។​

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើអ្នក ឬអ្នកណាម្នាក់មានរោគសញ្ញាវីរូសកូវីដ ១៩ នោះវាសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកត្រូវតែនៅផ្ទះ។

We’re still here to support you with our services throughout the COVID 19 coronavirus outbreak, but please read our guidance on changes we will be making to protect you and the community:

What is COVID 19 coronavirus?

COVID 19 coronavirus is an illness caused by a new virus that is spreading rapidly across the world. It can affect your breathing system – your lungs and airways. It can be spread from person to person through germs that end up on the hands and on surfaces when infected persons are coughing or sneezing.

Many people will recover after experiencing a period of sickness lasting between 1 – 2 weeks, but some people are at higher risk and may get seriously ill from COVID 19 coronavirus.

We’re still providing services during the COVID 19 coronavirus outbreak, however there will be some changes to the way we’ll run, and some guidance we’ll ask you to follow.

How to protect yourself from COVID-19 coronavirus 

 • Do not touch your face  
 • Wash your hands frequently, washing for at least 20 seconds  
 • Cover your nose and mouth with a tissue or your elbow when coughing or sneezing 
 • Try to stay away from people where possible; anyone who is within 1 metre (in close contact) of someone who has certain symptoms of COVID-19 coronavirus (including sneezing or coughing) is at risk of being exposed the virus 

Please stay at home if you have these symptoms 

Symptoms suggestive of COVID-19 are:  
 

 • Headache 
 • Muscle pain 
 • A high temperature  
 • A new, frequent cough – this means coughing several times each hour. If you usually have a cough, it may be worse than usual  
 • Shortness of breath 

To protect others in your community, please stay at home and keep yourself away from people as much as is possible if you have these symptoms. Do not go to any medical facilities, pharmacies, markets or shops – anywhere that you will come into contact with people.  

How long to stay at home 

If you have symptoms of COVID 19 coronavirus, you’ll need to stay at home for 14 days, or until your symptoms improve completely. 

You will need to adhere to strict hygiene measures.  

This includes:  
 

 • Wash your hands correctly after being outside, before and after any contact with others   
 • Use a separate bathroom and bedroom if possible,  
 • Don’t share cups or kitchen utensils.  
 • Wash all surfaces daily,  
 • Wear a mask if coughing or sneezing.   
 • Try to keep a distance of at least a meter from others. 

If you live with someone who has symptoms, you’ll need to stay at home for 14 days from the day the first person in the home started having symptoms. You will need to adhere to strict hygiene measures. This includes:  
 

 • Wash your hands after being outside, before and after all contact with the sick person and any surfaces that the sick person was in contact with.  
 • Use a separate bathroom and bedroom if possible,  
 • Don’t share cups or kitchen utensils.  
 • Wash all surfaces daily,  
 • Use gloves to handle laundry from the sick person.  
 • If possible, have the sick person wear a mask if coughing or sneezing.   
 • Try to keep a distance of at least a meter from the sick person.  

If you or someone you are caring for develop worsening symptoms, such as difficult breathing, continuous pain or pressure in the chest, new onset of confusion or blue colouring of the face or lips please follow national guidelines on who to contact. 

Changes to our service points 

If you are not showing symptoms of COVID 19 coronavirus, we’re still able to provide you with our regular services. We will be making a few changes in our service points, including:  

 • We ask you not to come to service points if you have symptoms of COVID 19 coronavirus  
 • If you attend for service, please do not bring others to accompany you 
 • We will be asking if you have symptoms suggestive of COVID 19 coronavirus when you arrive  
 • You will be asked to wash your hands or use a hand sanitizer gel when you arrive 
 • You will be asked to sit further apart from other clients in the waiting room, with extra seating provided outside where possible  
 • You will be seated further away from service providers 
 • Our clinics are already cleaned regularly, but we will increase our use of disinfectant in between clients to keep everyone safe 

General advice on stopping the spread of COVID 19 coronavirus  

You can help stop the spread of COVID 19 coronavirus by:  

Do 

 • Follow your national guidelines on going out and isolating yourself  
 • wash your hands with soap and water often – do this correctly, for at least 20 seconds 
 • always wash your hands when entering your home after having been outside 
 • Always wash your hands before handling food 
 • cover your mouth and nose with a tissue or your sleeve (not your hands) when you cough or sneeze 
 • put used tissues in the bin immediately and wash your hands afterwards 
 • minimise visitors to your home, including friends and family
 • avoid close contact with people who have symptoms of COVID 19 coronavirus  
 • avoid social gatherings where possible 
 • avoid events with large groups of people 
 • do not go to medical facilities or pharmacies if you are displaying symptoms 

Don’t 

 • do not touch your face. The virus can enter through your nose, mouth, and eyes. 

How to look after yourself if you have COVID 19 coronavirus  

 • drink plenty of water to stay hydrated – drink enough so your pee is pale and clear 
 • take a painkiller such as Paracetamol or aspirin to help ease your symptoms 
 • stay in touch with family and friends over the phone or on social media, to help you avoid feeling low or lonely 
 • do light exercise at home, if you feel well enough to 

People at high risk of COVID 19 coronavirus  

You may be at high risk from COVID 19 coronavirus if you: 

 • over the age of 70  
 • are having certain types of cancer treatment 
 • have blood or bone marrow cancer, such as leukaemia 
 • have a severe chronic lung condition, such as cystic fibrosis or severe asthma 
 • Have heart disease 
 • have a condition that makes you much more likely to get infections, such as diabetes or poorly controlled HIV/AIDS  
 • are taking medicine that weakens your immune system, such as corticosteroids 
 • are pregnant and have a serious heart condition 

If you are at high risk, it is especially important that you follow the national guidance on avoiding the virus and avoid all social contact where possible while the virus is present in your country.  

If you are at high risk and develop COVID 19 coronavirus, then please follow your national guidance  

COVID 19 coronavirus and pregnant women 

How will COVID 19 coronavirus affect my pregnancy? 

Pregnant women do not appear to become more unwell than other healthy adults if they get COVID 19 coronavirus. The majority of pregnant women will have mild or moderate symptoms of a cold or flu.  

Currently, there is no evidence that says that pregnant women who get COVID 19 coronavirus are more at risk from COVID 19 coronavirus than other healthy individuals.

Will COVID 19 coronavirus increase the risk of miscarriage?  

COVID 19 coronavirus is a new illness, and we are just beginning to learn about it. There is no evidence to suggest an increased risk of miscarriage. There is also no evidence to show that the virus can be passed to your baby while you are pregnant.  

Should I still attend my ANC and PNC appointments?  

These appointments are really important for you and your baby. If you are well, you should attend these appointments as normal.

However, if you or someone you live with has symptoms of COVID 19 coronavirus, then it is important you stay at home.  

ការត្រឡប់មកវិញនៃវដ្តរដូវបន្ទាប់ពីការសម្រាលកូន – Why don’t I menstruate after child birth?

[English below]

លោកប៉ា និងអ្នកម៉ាក់ថ្មីថ្មោងអាច​មានការបារម្ភច្រើនជាងធម្មតាបន្តិចនៅពេល​ដែល​និយាយ ពីប្រធានបទអំពី «អ្នកម្តាយ និងគភ៌»។

មុនពេលសម្រាលលោកប៉ា អ្នកម៉ាក់រមែងតែងតែព្រួយបារម្ភថា តើកូនរបស់​ពួកគាត់​នឹង​កើតមកគ្រប់លក្ខណៈ ឬអត់ ហើយថាតើម្តាយ និងកូនមានសុវត្ថិភាព ឬយ៉ាងណា? រីឯ​ក្រោយ​ពេលដែលសម្រាលរួចរាល់វិញ ជាពិសេសអ្នកម្តាយតែម្តង​តែងតែសួរ​សំនួរ​ដូច​ជា៖ «ហេតុអីបានទឹកដោះខ្ញុំមិនសូវចេញ?» ឬ «ហេតុអី  ទឹកដោះខ្ញុំមានរសជាតិប្លែក?» (សំនួរ​នេះពិតជាធ្លាប់មានគេសួរមែនទេ?) ហើយសំនួរមួយទៀតដែលពេញ និយមដែរ​នោះ​គឺ៖ ហេតុអ្វីបានជាសម្រាលកូនហើយនៅតែមិនមានរដូវទៀត?

ដូចនេះគ្លីនិក ម៉ារីស្តូបនឹងដោះស្រាយចម្ងល់មួយនេះជូនម៉ាក់ប៉ាទាំងអស់​មិនថាថ្មី ឬ​ចាស់​នោះទេ។

អ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមិននឹកស្មានដល់នោះ គឺបញ្ហាទាំងអស់​នេះភាគច្រើន​ពាក់ព័ន្ធ​ទៅ​នឹង​បម្រែបម្រួលនៃ រាងកាយរបស់អ្នកម្តាយជា​ធម្មតានៅ​ក្រោយ​ពេល​សម្រាល​កូន ។

តើហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមិនមករដូវទៀតនៅក្រោយពេលសម្រាលកូនហើយ?

ការមករដូវគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកមានសមត្ថភាពក្នុងការមានកូនតាមរយៈ​បាតុភូតបញ្ចេញអូវ៉ុល​(ovulation) ឬ ស៊ុតរបស់ស្រ្តីនេះឯង។ នៅ​កំឡុង​ពេលដែល​អ្នក​ម៉ាក់ពរពោះកូនរបស់អ្នកម៉ាក់ តាំងខ្លួននៅក្នុងថង់ដែលដុះចេញពីស្រទាប់ endometrium នៃស្បូន។ សុកដែលជាប់ទៅនឹងថង់ទារករមែង តែងតែបញ្ចេញ អរម៉ូន​ម្យ៉ាងហៅថា Progesterone ហើយអរម៉ូននេះឯងដែលទប់ស្កាត់បាតុភូតខ្ជាក់ចេញ នូវ​ស៊ុត​ ឬអូវ៉ុល។

អ៊ីចឹងចុះពេលណាទៅទើបរដូវខ្ញុំត្រឡប់មកវិញ?

ក្រោយពីសម្រាលកូនរួច អ្នកម៉ាក់ដែលសម្រេចចិត្តថាមិនបំបៅ​ដោះកូននឹងមានរដូវវិញ​ក្នុង​កំឡុងពេល ៦ ទៅ​ ៨ សប្តាហ៍ក្រោយសម្រាល។ ប្រសិនបើជាអ្នកម៉ាក់បំបៅ​ដោះ​កូន ពេលវេលានៃការមករដូវមានការយឺតយ៉ាវ គឺអាចរវាង ៣ ទៅ ៦ ឬ ៩ ខែ អាស្រ័យ​លើ​ថាតើអ្នកម៉ាក់បំបៅដោះកូនបានទៀងទាត់ឬអត់។ អ្នកម្តាយមួយចំនួន ដែល​បំបៅ​ដោះ​កូនជាប់រហូត អាចនឹងមិនមានរដូវក្នុងកំឡុងពេលដែលបំបៅ​នោះតែម្តង​ហើយ​វា​នឹងមកវិញ ទៅពេលឈប់បំបៅ។

ជាធម្មតា ស្រ្តីដែលបំបៅដោះកូននឹងមករដូវយឺតជាងធម្មតា ដោយសារតែ​ទឹកដោះ​ភ្ញោច​ឲ្យខ្លួនប្រាណ បញ្ចេញ អរម៉ូនម្យ៉ាងហៅថា Prolactin។ Prolactin គឺជា​អរម៉ូន​ម្យ៉ាង​ដែលមានភាពចាំបាច់ក្នុង ការផលិតទឹក ដោះម្តាយ ហើយវាក៏អាចទប់​ស្កាត់​អរម៉ូន​ដែលបង្កឲ្យមានការទម្លាក់ស៊ុតដែរ។ ដោយសារតែមិនមានអរម៉ូន ជម្រុញឲ្យមាន វដ្​តរដូវ អ្នកម្តាយទាំងនោះត្រូវចាំពេលយូរបន្តិច។

តើនៅពេលដែលមានរដូវវិញមានការប៉ះពាល់ដល់ទឹកដោះដែរឬទេ?

នៅពេលដែលរដូវរបស់អ្នកត្រឡប់មកវិញ អ្នកអាចចាប់អារម្មណ៍ថាមាន​បម្រែបម្រួល​តិចតួច​ទាក់ទងនឹង ទឹកដោះ។ ឧទាហរណ៍៖ អ្នកអាចឃើញថាទឹកដោះ​របស់អ្នក​មក​តិច​ជាងមុន ឬ ក៏ទារកមើលទៅហាក់បីដូចជា មិនសូវ មានចំណង់ក្នុងការបៅទឹកដោះ។ បម្រែបម្រួលនៃអរម៉ូនអាចធ្វើឲ្យទឹកដោះផ្លាស់ប្តូររសជាតិតិចតួច ឬ​ សណ្ឋាន​នៃ​ទឹកដោះ​ម្តាយ ប៉ុន្តែការប្រែប្រួលនេះតិចខ្លាំងណាស់ ហើយវាមិនបង្កជាផលអវិជ្ជមាន នោះទេ។

ហេតុអ្វីបានជាការមានកូនជាប់ៗគ្នាក្នុងរយៈពេលខ្លីមិនល្អចំពោះអ្នកម្តាយ និង ទារក?

ទារកដែលត្រូវបានបង្កកំណើតក្នុងកំឡុងពេលតិចជាង ១២ខែបន្ទាប់ពីការសម្រាល​ចុង​ក្រោយ​របស់ម្តាយរងនូវ ការកើនឡើងនៃហានិភ័យក្នុងការកើតមិនគ្រប់ខែ មានទម្ងន់​តិច​ជាងទារកធម្មតា បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងផ្ទៃ និង ការស្លាប់ក្រោយពេលសម្រាល។ ហេតុ​ដូច្នេះហើយ លោកឪពុកអ្នកម្តាយគួរតែរងចាំយ៉ាងហោចណាស់ក៏​ ១២ ខែដែរ សឹមយក​កូន​មួយទៀត។ តែនេះមិនមែនមានន័យថាហាមឃាត់មិនឲ្យរួមភេទនោះទេ។

អ្វីដែលអ្នកគួរធ្វើគឺការប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តពន្យាកំណើត ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងឆាប់​រហ័ស។

នេះសំដៅទៅលើស្រ្តីដែលទើបតែធ្វើការរំលូតកូន ឬ រលូតកូនផងដែរ។ សូម​ចំណាំ​ថា៖ ទោះ​បីអ្នកមិន​បានពរពោះ​ដល់សម្រាលក្តី ក៏អ្នកទៅតែអាចមានសមត្ថភាព​ក្នុងការ​ពរពោះម្តង​ទៀតក្នុងអំឡុងពេលខ្លីបំផុតដែរ។ ដូចនេះ ការប្រើ​វិធីសាស្រ្ត​ពន្យារកំណើត​ភ្លាមៗ​បន្ទាប់ពីសម្រាល ឬការរំលូ តកូន នឹងអាចជួយ កាត់បន្ថយហានិភ័យជាច្រើន។

ម៉ារីស្តូបអើយ! តើអ្នកអាចជួយណែនាំវិធីសាស្រ្តពន្យារកំណើត​ដ៏សក្តិសមបំផុត​បាន​ទេ?

ប្រាកដណាស់។

មនុស្សមួយចំនួនធមានគំនិតអវិជ្ជមានចំពោះការប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តពន្យារកំណើតនៅពេលដែល សម្រាល កូនរួចភ្លាមៗ។

ចំពោះការលេបថ្នាំគ្រាប់ពន្យារកំណើតវិញ គឺមិនសូវបានណែនាំចំពោះ​ស្រ្តីដែល​ទើប​តែ​សម្រាលកូននោះទេ ជាពិសេសក្នុងកំឡុងពេល ២១​ថ្ងៃដំបូង។ នៅក្នុងកំឡុងពេល ២១ ថ្ងៃនោះ ស្រ្តីមានហានិភ័យច្រើនជាងធម្មតាក្នុងការមានជំងឺកំណកឈាម។

វិធីសាស្រ្តពន្យារកំណើតដែលល្អ ហើយមានសុវត្ថិភាពជាងគេនោះ គឺវិធីសាស្រ្ត​ពន្យារកំណើត​រយៈពេលវែង  ដូចជា ការដាក់កងក្នុងស្បូន (IUD) និង ការដាក់កង​ក្រោម​ស្បែក (implant)។ អ្នកអាចប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តទាំងពីរនេះក្រោយ​ពេល​សម្រាល​កូនភ្លាមៗ ឬ ក្នុងកំឡុងពេលក្រោយសម្រាលកូន ២១​ថ្ងៃក៏បាន។ តែកុំឲ្យ​យឺតយ៉ាវ​​ជាងនេះឲ្យសោះណា៎។

ដូចនេះកុំបារម្ភអី រដូវរបស់អ្នកនឹងមកវិញដូចធម្មតា។ ហើយប្រសិនជាអ្នកចង់មានការ​ពរពោះ​ដោយមានសុវត្ថិភាព និង ទារកដែលមានសុខភាពល្អ វាមានអត្ថប្រយោជន៍ក្នុង​ការ​រង់ចាំដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តពន្យារកំណើតឲ្យបាន ត្រឹមត្រូវ។ ការអត់ធ្មត់ គឺជា​គុណធម៌​គួរប្រកាន់ជាប់ខ្លួន (Patience is virtue)។

ឯកសារយោង៖

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមវិធីសាស្រ្តពន្យារកំណើតផ្សេងៗ​​​ ប្រឹក្សាជាមួយ @MarieStopesKH តាមរយៈ៖
✓ ផ្ញើសារតាមរយៈហ្វេសប៊ុគ
✓ រៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 7:00 ព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង 5:00 ល្ងាច
✓ 012 999 002 ឬ 098 999 102
✓ ផ្ញើសារតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម LINE, Viber, WhatsApp, WeChat 093 24 08 23
✓ www.mariestopes.org.kh/contactus

New parents can be quite anxious when it comes to pregnancy conditions.

Before birth, parents worry about whether their children will come out okay – whether mothers can hold out well during the strenuous delivery; and then, AFTER birth, parents worry about little things like, why isn’t my milk coming? why does my milk taste weird (yes, they sometimes do ask that)? and one of those questions is: why don’t I menstruate even after childbirth?

Marie Stopes got you covered!

Little did you know, these little things MOST of the time are attributed to normal physiological function of your body post-partum.

Why am I not menstruating after childbirth?

Menstruation is a phenomenon that suggests you can ovulate. Ovulating, in most cases, means that you will be able to conceive a child. While you have that little bundle of joy in your womb, your baby is actually sleeping in a sac that grows from your endometrium. Your placenta keeps secreting progesterone, which suppresses ovulation.

After child birth, some of that progesterone persists for some time, and your endometrium needs time to regenerate and heal. In women who breastfeed, the hormone Prolactin suppresses the ovulation. I know this is hard to understand; hence, this is all you need to remember: your period will definitely come back if you have a normal pregnancy and no other existing conditions!

When will it return?

Mothers who do not breastfeed will have their period return to normal in 6 weeks. Ovulation generally occurs before your period, which usually comes back on the 40th day post-partum. Mothers who breastfeed in most cases have their period much later than non-breastfeeding mothers. It can vary from 3-6 months to 9 months, depends on how regular you breastfeed. Since ovulation can start again at any given moment, you will be able conceive again very soon after your pregnancy, which is not a very healthy option.

The same goes for women who have just had an abortion or miscarriage. Please take care to know that even though you did not carry your pregnancy to term, you can still get pregnant again very easily, and using contraception as soon as you can after your pregnancy will decrease the risk immensely.

Why is having short-spaced pregnancy unhealthy?

Babies who are conceived again less than 12 months after the mother’s previous pregnancy has an increased risk of preterm birth, low birth weight, still birth, and neonatal death. Therefore, mothers should wait at least 12 months before trying for another pregnancy. This does not mean that you can’t engage in sexual intercourse.

What you should do is use contraception, and use it promptly and correctly.

MARIE STOPES! CAN YOU RECOMMEND A CONTRACEPTIVE METHOD?

Yes, sure.

Many of you might have had negative thoughts about using certain contraceptive methods right after child birth.

For a lot of reasons, combined hormonal pills are not recommended for women who have just had their birth less than the period of 21 days. During those 21 days after childbirth, women have an increased risk of thromboembolism.

The best and safest methods are long term contraceptive methods, such as IUD and implant. They can be put immediately after childbirth, or within the recommended period of 21 days, and you can be protected from a potential unhealthy pregnancy.

So, do not despair, your period will definitely come back. And if you want to have another healthy pregnancy and baby, it is in your favor to wait using safe and reliable contraceptive methods. After all, patience is virtue.

References:

If you have any questions about menstruation, sexual health or contraception, consult with @MarieStopesKH now:
✓ Send a Facebook message
✓ Every day from 7 am to 5 pm
✓ 012 999 002 or 098 999 102
✓ Send a message via LINE, Viber, WhatsApp, WeChat 093 24 08 23
✓ www.mariestopes.org.kh/contactus